Header

Nieuwsbrief Leergeld West – Friesland

September 2020

---

Missie van Leergeld

Leergeld ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Want alle kinderen moeten meedoen. Met schoolactiviteiten, sport, spel en cultuur. Nu meedoen is straks meetellen!

Aantal geholpen kinderen en bestedingen per gemeente

Periode 1 jan 2020 - 30 juni 2020 / 1 jan 2019 - 30 juni 2019

Gemeente       Aantal gezinnen   Aantal kinderen   Aantal betalingen   Bedrag betalingen

                           2020       2019        2020    2019          2020      2019           2020         2019   

Drechterland        16           22           21         31             27           47         3.776      5.989

Enkhuizen            18           26           22          43             27           68        3.739      8.569

Hoorn                   184         270         272        452           392         849     45.018    76.032

Koggenland            4             3              6            3              6             5           840         266

Medemblik             27           31            35         50             44           66       5.407      7.488

Opmeer                    1             2              2           2               2             6          400         469

Stede Broec           18           25            22         40            26            65       3.317      7.024

TOTAAL                268         379          380        621         524        1106     62.497  105.837

Bovenstaande cijfers vertonen een heel groot Corona-effect. Veel zaken waarin Leergeld kinderen ondersteunt lagen stil. Schoolactiviteiten, sport, cultuur. Op dit moment merken onze vrijwilligers een groot inhaaleffect. Het is nu buitengewoon druk op het kantoor.

ZZP-ers, MKB-ers en flexwerkers

De gevolgen van de crisis beginnen nu goed voelbaar te worden. De berichten in de krant over achteruitgang van de economie liegen er niet om. ZZP-ers en flexwerkers merken als eersten dat er voor hen geen of minder werk is. Ook het MKB moet zich in allerlei creatieve bochten wringen om nog iets van omzet te genereren. Als de omzet daalt en de kosten gelijk blijven, neemt de winst (het inkomen voor de kleinere zelfstandige) navenant af. Voor veel mensen kost het in deze tijd moeite om het hoofd boven water te houden.

De meeste zelfstandigen zullen er alles aan doen om te overleven. Maar soms betekent het dat er onvoldoende geld beschikbaar is om de kinderen mee te laten doen met verschillende activiteiten. Op school, sport, hobby’s of cultuur. Leergeld kan dan (tijdelijk) bijspringen.

Dus als u als ZZP-er, MKB-er of flexwerker alle zeilen bij moet zetten om de corona-storm te doorstaan, en het inkomen is onvoldoende om de kinderen het nodige te geven om mee te doen met leeftijdgenoten, aarzel dan niet om op www.leergeldwestfriesland.nl een aanvraag te doen. Voor een fiets, een laptop, schoolbijdrage, contributie of sport-outfit. Want alle kinderen moeten meedoen!

Leergeld West – Friesland en Sam&

Wat is Sam&?

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Met één doel: ervoor zorgen dat alle kinderen gewoon mee kunnen doen. Samen kunnen we dit bereiken!

 

Het lukt stichting Sam& goed om in het nieuws te komen. Onder het motto ‘

een eerlijke kans voor alle kinderen in Nederland” heeft de VriendenLoterij het samenwerkingsverband Sam& gekozen als hét goede doel voor haar Prijzenmarathon in het najaar van 2020.Prima werk!

Met alle publiciteit willen wij zoveel mogelijk kinderen helpen.
Gezinnen die Leergeld nog niet zo goed kennen zullen zich aanmelden op de site van Sam&. Leergeld West-Friesland krijgt dan een melding van Sam&. Onze vrijwilligers nemen vervolgens contact op met het gezin, bespreken de mogelijkheden die wij kunnen bieden en zullen eventueel een huisbezoek afspreken.

Rechtstreeks aanmelden bij Leergeld via www.leergeldwestfriesland.nl/uw kind aanmelden, heeft de voorkeur. Reeds bij Leergeld bekende gezinnen moeten altijd hun vervolgaanvraag bij Leergeld West-Friesland indienen.

Leergeld schoolmusical i.s.m. Paul van Loon

Leergeld ambassadeur Paul van Loon heeft een musical geschreven voor groep 8 van de basisschool. De laatste hand wordt gelegd aan de productie van het complete musicalpakket én een speciale videoboodschap van Paul van Loon!
Via een speciale website kan het musicalpakket vanaf september besteld en gedownload worden, tegen een bescheiden donatie van € 150 aan Leergeld.

Binnenkort start de promotie richting de basisscholen in onze regio.

Vrijstelling schoolkosten MBO

Wanneer kinderen bij ons bekend zijn en het gezin voldoet aan de criteria, dan kan Leergeld een inkomenstoets afgeven. Dit gebeurt in samenspraak met de MBO-scholen en de leerplichtambtenaar. Daarmee wordt het gezin vrijgesteld van de schoolkosten.

Ook voor andere kinderen in het voortgezet onderwijs kan Leergeld een kwijtscheldingsbrief afgeven, waardoor het kind gedurende het schooljaar de beschikking krijgt over een laptop van school.

Leergeld op de kaart zetten

Leergeld probeert op allerlei manieren aan de weg te timmeren. Maar we hebben geen budget voor reclame. We kunnen dat geld beter gebruiken vinden we. Om toch zoveel mogelijk bekend te worden binnen de regio nodigen we onszelf her en der uit om Leergeld West – Friesland te presenteren.                                                                                            Dat kan zijn een club van ondernemers, een Rotaryclub, een kerkelijke instelling, scholen of wat voor instelling, stichting, onderneming, club, familie, organisatie dan ook.                     Dus als u bijvoorbeeld bestuurder bent van een bedrijfsvereniging en het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat op de agenda, komen wij graag langs om uit te leggen dat Leergeld daar een prima rol bij kan spelen.                                                        Of het schoolbestuur dat vindt dat kinderen meer mogen weten over armoede in Nederland: wij leggen uit wat wij achter de voordeur tegenkomen.                                                             Of discussieert uw bestuur over het te steunen goede doel? Wij kunnen laten zien dat Leergeld een heel goed doel is.

Aanvragen voor een presentatie kunnen gestuurd worden naar info@leergeldwestfriesland.nl.

Leergeld ervaringen delen

Soms wordt er gevraagd: wat vinden de Leergeld gezinnen zelf van de hulp die ze krijgen? We hebben wel een idee, maar we laten liever de mensen zelf aan het woord. Dus als u bij Leergeld bekend bent (geweest), horen we graag wat uw ervaringen zijn. Als wij uw verhaal (uiteraard anoniem als u dat wilt) mogen gebruiken, kunt u zich melden via info@leergeldwestfriesland.nl. Er neemt dan iemand contact met u op voor verdere afspraken.