Welkom bij Stichting Leergeld West-Friesland

Stichting Leergeld West – Friesland ondersteunt kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar) met extra schoolkosten, sport, cultuur en hobby.

We zijn daarin aanvullend aan regelingen die elke gemeente heeft op het gebied van armoedebestrijding.

We helpen wanneer het gezinsinkomen minder is dan 120 % van het sociaal minimum. Of wanneer het leefgeld bij schuldsanering te laag is om kinderen te geven wat kinderen nodig hebben. Want er moeten in West – Friesland geen kinderen aan de kant blijven staan.

Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is later meetellen.

 

Leergeld werkt met de Leergeld – methode: er komt een goed opgeleide intermediair bij het gezin langs wanneer een aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan. Die neemt de financiële situatie door, kijkt of het gezin moet worden doorverwezen naar andere instanties en of er wellicht nog op andere manieren hulp nodig is. Dat werkt heel vertrouwd en veilig.

Op deze site kunt u voor uw kind een aanvraag doen wanneer u de kosten niet zelf kunt dragen.

Mensen die Leergeld willen steunen vinden hiervoor ook op deze site mogelijkheden.

Aarzel niet om Leergeld in te schakelen wanneer dat (tijdelijk) nodig is.

Alle kinderen moeten meedoen!!

Deel deze pagina: