Landelijke Leergeld Dag 2019: Paul van Loon en Leergeld samen in actie tegen hoge schoolkosten!

Zaterdag 1 juni kwamen Stichting Leergeld en ambassadeur Paul van Loon op voor gelijke kansen van kinderen in het basisonderwijs.

Tijdens deze Landelijke Leergeld Dag was er bij de Muzerije/Babel in Den Bosch debat, film en muziek en kondigden Leergeld Nederland en Paul van Loon een mooie samenwerking aan voor een schoolmusical project.

Basisonderwijs is, net als voortgezet onderwijs, kosteloos in Nederland. Scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. In de praktijk worden ouders vaak overvallen door de hoogte van deze ‘vrijwillige’ schoolkosten. Het gaat bijvoorbeeld om een ouderbijdrage, een bijdrage voor een schoolreis of de aanschaf van een laptop. Niet alle ouders kunnen dit betalen, maar zij voelen wel de druk om hun kinderen niet buiten de boot te laten vallen.

“In elke schoolklas zitten gemiddeld 2 of 3 kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan de ouders/opvoeders van weinig geld moeten rondkomen. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat niet alle ouders de gevraagde bijdragen kunnen betalen en dat sommige ouders een enorme sociale druk voelen en ver gaan om aan de ‘verplichtingen’ van school te kunnen voldoen. Dat gaat soms ten koste van andere noodzakelijke uitgaven, zoals huur, en soms steken ze zich zelfs in de schulden”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland.

Vandaag, tijdens de Landelijke Leergeld Dag, vroeg Stichting Leergeld aandacht voor deze problematiek. Via een gevarieerd middagprogramma met debat, film en muziek riep zij scholen op om hier verantwoordelijkheid in te nemen en er, eventueel samen met Stichting Leergeld, voor te zorgen dat álle kinderen kunnen meedoen. Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, beet het spits af met een presentatie over het werk van Stichting Leergeld en over hoe kosten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een drempel vormen om op school mee te kunnen doen, terwijl dit onderwijs in Nederland kosteloos is. Zij riep scholen op om ervoor te zorgen dat álle kinderen op hun school kunnen meedoen en ze riep ouders op om in gesprek te gaan met de school én, waar nodig, de hulp in te roepen van Stichting Leergeld.

Deel deze pagina: