Geen vergoeding meer voor schoolkosten.

Op 1 augustus is de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage ingegaan.
In de nieuwe wet staat dat de school niemand meer mag uitsluiten van activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma. De kern van deze verandering is dat alle kinderen mee moeten kunnen doen met de door de school georganiseerde activiteiten, ook wanneer het gezin de eigen bijdrage niet kan betalen.
Dit betreft onder andere activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans-, muziekles op school en zaken als bijles en examentraining.
Dit betekent dat Leergeld deze activiteiten niet langer zal betalen. Met de invoering van deze wet is ons doel bereikt: “Alle kinderen mogen meedoen”.

U ontvangt van Leergeld een verklaring dat uw gezin voldoet aan de criteria van Leergeld West- Friesland. Hiermee kunt u naar de administratie van de school gaan.

Aanvragen voor een fiets, thuiscomputer, sport of cultuur kunt u blijven indienen.

 

Deel deze pagina: