Doel en beleid

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Doel
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld West-Friesland wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie
Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is:Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

In de periode 2012-2016 heeft Leergeld via de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan "Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit het aantal kinderen dat zij helpt, weten uit te breiden van 35.000 naar ruim 80.000 kinderen.

In de periode 2017 -2020 heeft Leergeld via de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan  "Vertrouwen en ambitie" nóg meer kunnen betekenen voor nóg meer kinderen, via een verdere uitbreiding van de directe ondersteuning aan kinderen uit minimagezinnen nog verder én via de signalering en agendering van belemmeringen die de kinderen uit deze gezinnen ervaren.