Header

December 2019

 

 

---

Bespiegeling

Het jaar is (bijna) om en dat nodigt uit om terug te kijken.

We zijn weer druk geweest met Leergeld. We hebben zo’n 1000 kinderen kunnen helpen. DUIZEND! Alleen al in West – Friesland! En dan nog hebben we het gevoel dat we niet iedereen bereiken die dat nodig heeft.

Dit was weer alleen mogelijk dankzij de enorme inzet van alle vrijwilligers. Dank hiervoor! En ook natuurlijk alle donoren, groot en klein, heel hartelijk dank. Weet dat jullie bijdrage bijzonder goed besteed is.

We krijgen soms bijdragen, waarbij we niet kunnen achterhalen van wie die donatie is. Dan lukt het dus niet om deze gulle gevers te bedanken. Daarom hier op deze plek een hartelijk gemeend Dankjewel voor elke bijdrage.

Leergeld West – Friesland werkt nog steeds uitsluitend met vrijwilligers (40!!). Dat geeft donoren de zekerheid dat vrijwel al het geld besteed wordt aan het doel van Leergeld. Maar de opgave om zo’n grote organisatie op vrijwilligers te laten draaien wordt steeds groter.

Maar, genoeg bespiegeld. We gaan vooruit kijken! We gaan ook in 2020 ons best doen om elk kind dat daarvoor in aanmerking komt te ondersteunen. En we hopen dat U ons daar ook weer bij wilt helpen.

---

Genomineerd

 

Leergeld is genomineerd voor vrijwilligersorganisatie van het jaar voor de Hoornse vrijwilligersprijs. Samen met ’t Freem en Always Forward streden we om de gunst van het publiek. Na een spannende strijd is tijdens de feestelijke uitreiking op 4 december gebleken dat we geen 1e zijn geworden. Maar de nominatie op zich vonden we al een hele eer. Iedereen die op ons gestemd heeft: hartelijk dank!

Ook zijn we genomineerd voor de 100 % sociaalprijs van de SP Enkhuizen in Oostelijk West – Friesland. Op 30 december horen we wat daar de uitkomst van is.

Zo’n nominatie voelt goed, omdat het de erkenning geeft dat we goed bezig zijn. En dat dat door West – Friesland wordt gewaardeerd.

---

Westfriese Beursvloer

Het Hoornse Vrijwilligerspunt organiseert jaarlijks een beurs. Dit keer al voor het 10e jaar. Op deze beursvloer komen bedrijven die iets aan te bieden hebben en organisaties die iets nodig hebben met elkaar in contact. Er wordt niet voor het aanbod betaald, maar er wordt een tegenprestatie gevraagd. Voor Leergeld bestaat de tegenprestatie uit het tonen van grote dankbaarheid en het bekendmaken van een deal via onze kanalen. Voor een bedrijf is zo’n koppeling met Leergeld onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We bevelen bedrijven die ons steunen dan ook van harte aan.

Bij verzekeraar Univé was door samenvoeging van kantoren een overschot aan kantoormeubilair ontstaan. Wij kunnen wel enkele goede bureau- en kantoorstoelen gebruiken. Voilà een match! Geen foutje, toch bedankt!

Omdat de subsidie voor Leergeldkinderen in Hoorn tot boven een ton is gegroeid, vraagt Hoorn een accountantsverklaring ter verantwoording van deze uitgaven. BDO accountants is bereid om daar eens over te komen praten. Wellicht kunnen zij ons matsen!

Publiciteit hebben we nooit teveel. Zowel om te zorgen dat kinderen uit onze doelgroep ons weten te vinden, als om te zorgen dat mensen of bedrijven die een goed doel willen steunen weten dat ze bij ons aan het goede adres zijn. RODI Media neemt een redactioneel stuk met foto over ons op in het zondagweekblad. Dat vinden we een topdeal!

 

Donatie The Next Generation

 

"Alle kinderen mee op schoolreis" was de slogan van de enthousiaste jongeren van The Next Generation uit Westwoud.
Tijdens onze bestuursvergadering kregen wij een cheque waar wij héél blij mee zijn.
Ontzettend bedankt!

 

 

Donatie Microsoft

Microsoft is met het gerealiseerde datacenter in Middenmeer in onze regio neergestreken. Om de verbinding met de gemeenschap vorm te geven is een community fund ingericht. Hiermee worden initiatieven in de regio ondersteund, die gericht zijn op ontwikkeling. Groei van gemeenschapszin, (technische) ontwikkeling bij doelgroepen en ontwikkeling van de jeugd. Stichting Leergeld West – Friesland had een aanvraag ingediend en begin december kwam daarop de uitslag dat Microsoft 10.000 euro doneert! We kunnen dit geld heel goed gebruiken en zullen het goed besteden.

Aanvragen

Leergeld heeft als motto: Alle kinderen mogen meedoen. Toch hebben we het idee dat er gezinnen zijn die ons nog niet weten te vinden. Misschien omdat ze niet van ons bestaan op de hoogte zijn, of misschien omdat ze denken dat ze niet voor ondersteuning in aanmerking komen.

Daarom een oproep aan iedereen die beroepsmatig met kinderen en/of gezinsondersteuning bezig is: wijs mensen op de mogelijkheid om bij Leergeld ondersteuning voor kinderen van 4 tot 18 jaar aan te vragen.

Dat betreft niet alleen gezinnen die moeten rondkomen van een uitkering, maar ook mensen die door schuldenafwikkeling een heel laag besteedbaar bedrag hebben. Ook mensen die wel werk hebben maar als ZZP-er of anderszins een laag inkomen hebben, zouden voor hulp in aanmerking kunnen komen.

Indien gewenst, komen we graag een presentatie geven over het werk en de werkwijze van Leergeld.

Cadeautje van het Westfries Museum

Omdat het museum dit jaar de 50.000e bezoeker heeft verwelkomd, wordt aan gezinnen die de ruimte niet hebben voor museumbezoek een cadeaubon voor gratis toegang toegestuurd. Ook gezinnen die bij Leergeld bekend zijn krijgen dit presentje. Het opsturen gebeurt per mail. Kijk ook even in je spam-box. De PC doet dit soms bij grotere aantallen verstuurde mailtjes.

Het Westfries Museum laat op een schitterende manier het oude Hoorn herleven. Nu met speciale aandacht voor de gouden eeuw.

 

Kort Kerstsprookje

Het is koud. De natte sneeuw valt onophoudelijk. Mijnheer Smit , de oude wiskundeleraar, moet op het trottoir zijn best doen om niet te vallen op de gladde onderlaag. Zijn oude, sjofele schooltas zwaait heen en weer. Zijn al even sjofele regenjas is bij lange na niet voldoende warm voor deze omstandigheden.

Opeens stopt een enorme limousine naast hem aan de kant van de weg. De achterdeur zwaait open en er stapt een wat bolle heer uit gekleed in een iets te luidruchtige jas. Maar wel warm!

Ach, mijnheer Smit! Wat ben ik blij dat ik u hier tref! Ik wil u nog heel graag bedanken voor alles wat u voor me betekend heeft!”

Mijnheer Smit kijkt de bolle heer eens goed aan: “Ronaldje Tromp! Ben jij het echt?”

Ja, ik ben het!”

Maar hoe komt het dat jij, uitgerekend jij, in zo’n grote luxe wagen met chauffeur rijdt?”

Dat heb ik allemaal aan u en uw lessen te danken.”

Hoe is dat mogelijk? Je hebt van mij nooit beter dan een 3 gehad!”

Dat kan zijn, maar er is toch voldoende blijven hangen. Alles wat ik heb, heb ik aan u te danken.”

Dat moet je me toch eens uitleggen…”

Kijk, ik koop dingen voor 100 euro en ik verkoop ze weer voor 300 euro. En van die drie procent leef ik!”

Hoofdschuddend kijkt de oude wiskundeleraar de wegstuivende limousine na. Met een warme jas om zijn schouders, dat dan weer wel.

Eindejaar groet

Met weer een heel nieuw jaar in het vooruitzicht willen we iedereen bedanken die zich in het afgelopen jaar op welke wijze dan ook voor Leergeld heeft ingezet.

Laten we elkaar beloven komend jaar minder snel over iemand te oordelen en met oprechte belangstelling het contact aan te gaan. U kent misschien het gezegde: “Succes heeft vele vaders. Maar pech is een weeskind”. Laten we met zijn allen zorgen dat mensen en vooral kinderen met pech wat minder verweesd zijn.