Nieuwsbrief Stichting Leergeld West-Friesland

Najaar 2019

Seizoen

De zomer is voorbij. Vakanties zijn achter de rug. Iedereen pakt zijn activiteiten weer op. Mensen zijn weer aan het werk en kinderen gaan naar school. Voor die laatste groep kan dat spannend zijn: nieuwe school, nieuwe klas, nieuwe leraren. Maar ook leuk: nieuwe spullen, nieuwe vrienden, nieuwe fiets misschien. Dat is echter niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms is de situatie thuis financieel niet rooskleurig. Dat kan allerlei redenen hebben, maar de oorzaak ligt nooit bij het kind. En het kind mag niet de dupe worden van de situatie waarin een gezin is beland. De gemeente heeft verschillende regelingen waar mensen met een laag inkomen een beroep op kunnen doen. Maar soms zijn die regelingen niet afdoende. En dreigt dat het kind niet mee kan doen met sport, muziek of zelfs schoolactiviteiten.

Als de gemeente niets meer voor uw kind kan betekenen, kan een beroep op de stichting Leergeld worden gedaan. Een deskundige intermediair komt bij u thuis praten over de financiële situatie en bepaalt of uw kind binnen de criteria van Leergeld past. Als dat het geval is, kan Leergeld helpen bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets, een laptop, sportkleding of het betalen van contributie of abonnement.

Contact leggen met Leergeld gaat via info@leergeldwestfriesland, of via de website: www.leergeldwestfriesland.nl

Leergeld op Facebook

Leergeld West-Friesland is ook actief op Facebook. Daar worden actuele zaken gemeld of aangekondigd. Uit de reacties blijkt dat mensen dat weten te waarderen. Breng ook een bezoek en laat weten wat u ervan vindt.

Sponsordiner

Op 4 november houdt Leergeld weer het jaarlijkse sponsordiner. Top-kok Hans Kuin gaat voor de deelnemers koken. De uitnodiging wordt binnenkort verstuurd. Maar mocht deze u niet bereiken dan kunt u contact opnemen met de stichting. Het belooft weer een bijzondere gebeurtenis te worden!

 

 

Hoe Leergeld helpt

De negenjarige Petra woont met haar alleenstaande moeder en twee jaar oudere zus in Enkhuizen. Haar moeder kan door een ziekte niet werken en heeft een inkomen uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering en uit alimentatie. Met hulp van familie en vrienden redt zij het om net rond te komen.

Petra heeft spierdystrofie en Leergeld heeft een speciale fiets met versnellingen voor haar betaald. Het extra fietsmandje werd gesponsord door de fietsenwinkel. Leergeld betaalt ook schoolkosten voor Petra.

De zus van Petra zit op het speciaal onderwijs. Leergeld betaalt danslessen voor haar en heeft een gerenoveerde laptop en een fiets aan haar toegekend. De laptop heeft zij onder andere nodig voor gebruik bij projecten en trainingen bij Leekerweide (zorginstelling voor mensen met een beperking). (de naam van Petra en haar woonplaats zijn gefingeerd)

 

Groei uitgaven

De ondersteuning die Leergeld biedt blijft groeien. Of dat nu komt omdat er meer gezinnen in financiële problemen komen of omdat mensen Stichting Leergeld beter weten te vinden is niet duidelijk.

Leergeld vindt het belangrijk dat we nooit Nee hoeven te verkopen wanneer er voor een kind een beroep op ons wordt gedaan. Dat betekent dat we moeten zorgen dat er voldoende inkomsten tegenover de uitgaven staan. Dat is soms best een hele strijd. Leergeld wordt gesubsidieerd door de gemeenten binnen ons werkgebied, maar de afspraak dat we daarmee 70 % van de uitgaven kunnen dekken wordt niet gehaald. Op dit moment wordt 48 % van de uitgaven gedekt door gemeentelijke subsidies. De rest moeten we zelf zien binnen te halen.

Dan weet u waar we het voor doen als we bij u aankloppen voor sponsoring van de stichting…..

Sponsoring

Stichting Leergeld West-Friesland wordt op allerlei manieren gesponsord. Bedrijven of personen die iets te vieren hebben, jongeren die een sportactiviteit organiseren, activiteiten die we zelf ondernemen of als onderdeel van het sociale gezicht van een bedrijf. Alle bijdragen zijn welkom, groot of klein.

Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dus vrijwel alle inkomsten worden ook aan het doel van de stichting besteed. Dat geeft een goed gevoel!

Hoe Leergeld helpt

Julia is 16. Zij zit vanaf september 2018 op het ROC in Schagen. Door spanningen thuis is het schoolgeld niet betaald. Inmiddels zijn haar ouders uit elkaar. Zij zit met moeder en haar broertje in het (koop)huis. Vader is vertrokken en bleek heel veel schulden gemaakt te hebben. Daar wordt moeder ook op aangesproken. Er is geen geld. Moeder heeft bijstand aangevraagd bij de gemeente.

Inmiddels dreigt de school Julia uit de lessen te zetten wegens wanbetaling. Moeder vraagt de gemeente of zij de aanvraag kunnen versnellen. Dit krijgt zij niet voor elkaar en zij is ten einde raad. Voor een inkomenstoets vraagt het ROC een vrijstelling van waterschapslasten. Deze wordt echter pas afgegeven als de bijstandsprocedure is afgerond. Door bemiddeling van Leergeld wordt toch vrijstelling van betaling van schoolgeld gegeven.

 

Laptop

Bij de meeste scholen kunnen Leergeld kinderen een tablet/laptop in bruikleen krijgen, als ze een brief van Leergeld kunnen overleggen dat ze aan de Leergeld criteria voldoen.

Daarvoor moet het gezin bij Leergeld bekend zijn en een huisbezoek hebben gehad van een intermediair.

---