Header

Welkom op het sponsordiner

Op maandag 5 november 2018 vieren wij het zesde sponsordiner van Leergeld West-Friesland in Het Wapen van Hoorn op het Kleine Oost 39 te Hoorn. Aanvang 18.00 uur. Chefkok Arjan en souchef Noud van Het Wapen gaan u een culinair hoogstaand diner offreren t.b.v. kinderen in West- Friesland die een steuntje in de rug nodig hebben. Helpt u ons mee om nog meer kinderen te ondersteunen met een sportcontributie, zwem- of muziekles, deelname aan buitenschoolse activiteiten, een computer of een fiets? Dit kan door op deze avond te genieten van een volledig verzorgd 6 gangen diner voor in totaal € 100,00 p.p.. Steun ons! U bent van harte welkom op 5 november 2018.

U kunt zich aanmelden door €100 over te maken op rekeningno.NL06 ABNA 05 00 23 42 05 t.n.v. B.Gerretsen- Grimberg o.v.v. diner Stichting Leergeld West- Friesland.

Praatjesmaker Jochem van Gelder

De bekende TV-maker Jochem van Gelder stelt kinderen vragen over armoede en rijkdom. De vier afdelingen zijn speciaal voor Stichting Leergeld opgenomen in het kader van de Landelijke Leergeld Dag 2018, met de vrijwillige medewerking van Jochem van Gelder en de basisschool De Fakkel met financiële steun van het Oranje Fonds. U kunt de filmpjes vinden op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hQgy62kqS8w

 

Aantal hulpvragen blijft stijgen

Tot 30 september 2018 werden 724 kinderen geholpen uit 446 gezinnen. Dat is een stijging van 12,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Voor deze kinderen zijn 1378 betalingen verricht voort muziekles, ouderbijdragen, schoolreizen, sportcontributie- en kleding, een fiets of computer. De gemiddelde besteding per kind bedroeg 170 euro. Het aantal vrijwilligers op het Leergeld-kantoor is nog nooit zo hoog geweest. Het is voor hen best aanpoten….. Vooral in de afgelopen maanden. Chapeau voor de vrijwillige kantoormedewerkers en onze coördinator Henk!

Heeft u kerstspullen voor kerstmarkten? 

Op de kerstmarkten van de 23 Katholieke basisscholen (SKO-WF) en van de Protestantse kerkgemeente ‘het Vierkant’ staat de kraam van Leergeld. We zijn op zoek naar leuke kerstspullen, kaarsen, luxe drogisterij-artikelen of bonbons.  Of iets anders wat leuk is om te verkopen. De opbrengst is voor Stichting Leergeld. Graag voor 9 dec. aanleveren. Meld uw bijdrage a.u.b. telefonisch aan. Contactpersoon is Josee-Louise Lesscher. Bij voorbaat dank.

Kerstmarkten in Nibbixwoud en Wognum

Op donderdag 13 dec. van 17.00 tot 20.00 uur is de kerstmarkt van de Katholieke basisscholen (SKO-WF) in De Dres, Lange Dres 1 te Nibbixwoud. Daar komen ongeveer 500 medewerkers van deze katholieke basisscholen een envelopje met ‘duiten’ besteden bij de 15 marktkramen/winkeliers. Zo vullen zij hun eigen kerstpakket. Ieder jaar is er een goed doel en dit jaar is de keuze op Stichting Leergeld gevallen. U bent van harte welkom!

 Op vrijdagavond 14 dec. en zaterdag 15 dec. is de kerstmarkt in de Protestantse kerkgemeente te Wognum. Adres: Raadhuisstraat 15. Deze kerkgemeente koos stichting Leergeld als goede doel en voert al het hele jaar actie. Zij sparen voor computers voor jongeren uit gezinnen die deze kosten niet kunnen dragen, terwijl een laptop op school wel nodig is. De diaconie van Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel zegt bij voorbaat 1500,- euro als totaal-opbrengst toe: http://www.protgemwognumbsn.nl/default.aspx?lIntEntityId=139242

 

Zonnige wandeltocht van Lionsclub Hoorn de Doelen

Op zonnige 30 september jl. vond de wandeling door het historisch prachtige Hoorn plaats. Deelnemers konden kiezen afstanden 7, 14 en 21 kilometer. In de afgelopen jaren had de Lionsclub al gezorgd voor de levering van 75 fietsen voor kinderen die door het gemis van een fiets niet kunnen deelnemen aan sport- en/of schoolactiviteiten. Aan de wandeling van de Lionsclub namen deze keer bijna 100 wandelaars deel, wat een aardig bedrag opleverde. De Lionsclub vulde de opbrengst aan tot het bedrag van 1500,- euro. Dat betekende weer 15 fietsen! Het bestuur van stichting Leergeld West-Friesland is de leden en de Lionsclub erkentelijk voor hun inzet en dit mooie bedrag. ‘

370 sporters van de Enza Zaden Vooroeverloop

Op 2 september jl. liepen 370 sporters vanaf het Stoommuseum te Medemblik 10 km hard ten bate van Stichting Leergeld West-Friesland. De opbrengst bedroeg 250,- euro! Eerst liep de jeugd, daarna de volwassenen. Bij het Stoommuseum was het een gezellige boel met kinderactiviteiten, de huldiging van de lopers en koffie met gebak in de stralende zon. Angelique Ruijgrok en vele vrijwilligers zorgden dat het in goede banen geleid werd. Het bestuur van Leergeld dankt de lopers en de organisatie voor het mooie bedrag!

Actie vanuit Westerhaven

De bewoners van Westerhaven in de binnenstad van Hoorn hebben tijdens kerkvieringen van april t/m september gecollecteerd voor Leergeld. In totaal leverde deze actie € 477.90 op. Het bestuur van Leergeld is de bewoners en organisator Roelie Klaver erkentelijk voor deze bijdrage.

Hema actie op lappendag

Tijdens de lappendag in augustus verleende de Hema de kermisgangers van Hoorn gelegenheid het toilet te bezoeken. De opbrengst was € 477,- Het bestuur van Leergeld is manager Dimitri van Baar, assistent-manager Marga Visser en in het bijzonder de toiletmevrouw erkentelijk voor deze actie. Hartelijk dank!

 

Gift van gezamenlijke kerken Stede Broec

Op 1 augustus kwamen Ria Botman en mevrouw Broersen hoogst persoonlijk de cheque op het kantoor van Leergeld aanbieden. Bestuurdslid Kees Rijntjes en coördinator Henk Koorn namen de cheque dankbaar in ontvangst. De collecte bedroeg € 540,-. Een mooi bedrag! Het bestuur van Leergeld dankt ook bij deze PKN Grootebroek, Westfriese Evangelie gemeente, Leger des Heils Bovenkarspel, RKparochie Bovenkarspel, St. Johannes de Doper en heilige Nicolaas te Lutjebroek.

Leergeld West-Friesland blij met Kindpakket.nl

De website Kindpakket.nl biedt ouders en verzorgers al in veel gemeenten de mogelijkheid online ondersteuning aan te vragen. De colleges van de Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Opmeer hebben ingestemd met aansluiting bij Kindpakket.nl. De programmeur van Kindpakket.nl is bezig om maatwerk te leveren. Leergeld West-Friesland gaf tegenover Kindpakket.nl aan dat ouders/verzorgers, die straks met hun postcode inloggen op Kindpakket.nl, eerst gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voorzieningen en pas daarna bij het aanbod van Leergeld West-Friesland uitkomen.

Aantal geholpen kinderen en bestedingen per gemeente  t/m 30 sept 2018 (tussen haakjes de cijfers 2017)

Gemeente        Aantal gezinnen   Aantal kinderen   Aantal betalingen   Bedrag bestedingen  

Drechterland               19 (23)                  27 (33)                 51 (61)                  5.199 (5.940)
Enkhuizen                   23 (21)                  30 (32)                 57 (55)                  5.321 (4.832)
Hoorn                       319(278)              536 (469)           1063 (921)              90.873 (73.003)
Koggenland                   3 (12)                   4 (21)                   4 (26)                      664 (3.967)
Medemblik                    41(25)                  61(36)                 82 (48)                  10863 (5.498)
Opmeer                           7 (4)                   12 (5)                   21 (6)                      1.274 (487)
Stede Broec                 34 (31)                  54(50)               100 (89)                   9.465 (8.154)
TOTAAL                   446 (394)             724 (646)        1.378(1.206)           123.659 (101.881)
Stijging                        14.4%                  12.2%                14.26%                        21.4%

Gemiddelde uitgave per kind € 170

Versie 18 okt 2018