---

Leergeld West-Friesland bestaat 10 jaar
en gaat dat vieren!

Op dinsdagmiddag 26 september a.s. organiseert Leergeld daarom een feestelijk symposium met als titel Alle kinderen tellen mee! Niet alleen spreken interessante inleiders, maar er zijn ook ontroerende persoonlijke verhalen, inspirerende filmpjes en er is mooie muziek. Hiervoor zijn alle maatschappelijke, gemeentelijke en vrijwilligers-organisaties uitgenodigd, die betrokken zijn of in contact komen met gezinnen, waar kinderen de dupe dreigen te worden van geldgebrek van de ouders. We hopen met dit symposium een beroep te kunnen doen op al deze organisaties om zoveel mogelijk kinderen de weg te wijzen naar de voorzieningen van Leergeld  en indirect naar de voorzieningen van de zeven West-Friese gemeenten. 

---

Even voorstellen….Silfana

De vader van de 16-jarige Silfana werkt bij een groentebedrijf als machine-operator. De moeder van Silfana heeft een chronische darmziekte en kan hierdoor niet werken. Het inkomen van de vader ligt beneden het norminkomen van Leergeld en het gezin komt dus in aanmerking voor financiële ondersteuning. Leergeld betaalt voor de dochter van 6 de zwemlessen voor het A-diploma, voor de zonen van 9, 11 en 14 jaar een fiets en ook betaalt Leergeld de schoolkosten. Silfana krijgt, na een inkomenstoets door Stichting Leergeld, kwijtschelding van de schoolkosten en boeken van het Horizon College. (De naam van Silfana is gefingeerd).

Weet u dat er in West-Friesland meer dan 4.000 kinderen zijn zoals Silfana?

Weet u dat Leergeld West-Friesland er hiervan ongeveer 800 kinderen bereikt?

Weet u dat ook werkende ouders met een parttime baan of werkend als kleine zelfstandige/ ZZP’er gebruik kunnen maken van voorzieningen van Leergeld en dat ze dat nagenoeg niet doen?

---

Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen
is later meetellen

Martin van der Raad (voorzitter van Leergeld West-Friesland)

Volgens de kinderombudsman leeft 1 op de 9 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Deze kinderen lopen de kans dat zij bijna letterlijk aan de zijlijn staan omdat er in het gezin waarin zij opgroeien geen geld is voor activiteiten op school, voor  sport, cultuur of de aanschaf van een fiets. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand met als risico dat deze kinderen de armen van de toekomst worden.
Leergeld wil dat deze kinderen, net als hun leeftijdgenootjes kunnen meedoen en betaalt daarom het schoolreisje, de sport, de scouting, of muziekles. En indien nodig ook een fiets of computer. Zo bieden wij deze kinderen een springplank  om zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de maatschappij.

Leergeld West-Friesland is 10 jaar  actief. Bij een jubileum hoort een feest, maar gezien onze missie, het voorkomen van sociale uitsluiting, is er eigenlijk geen reden voor een feest. Daarom is gekozen voor een symposium met als doel om de naam, de noodzaak  en het werk van Leergeld (nog meer) op de kaart te zetten. Leergeld moet een merk worden waarnaar meteen wordt verwezen  als het aankomt op het laten meedoen van kinderen. Het programma  belooft een inspirerend symposium.

---

Over het programma van het symposium

Het programma bestaat uit sprekers en o.a. uit muziek, persoonlijke verhalen, filmfragmenten. Het symposium wordt geopend met een solostuk van de talentvolle jonge harpiste Inez Brull, zij trad al meermalen op voor Leergeld.
Natalie van Boxtel vertelt over haar ervaring met Leergeld.
Jan Vriend interviewt Roxannah Westmaas is een zangtalent en volgde met steun van Leergeld zanglessen bij Muziekschool Boedijn. Zij zingt aansluitend een prachtig lied. 
Ook zal onze nieuwe jonge ambassadeur geïntroduceerd worden: Sontje Hansen (16 Jaar). Sontje  is een talentvolle voetballer, die mede dankzij Leergeld zijn sport kon beoefenen en bij de B1 van Ajax speelt.
Tenslotte laten de kids en jongeren van Musicalclub Kzing o.l.v. Ciska Ruitenberg een deel horen uit hun musical 'Rijk' over rijkdom en armoede.
Wij zijn te gast in het schoolgebouw van de  D’Ampte, waar de docenten en de leerlingen een deel van het programma en de catering verzorgen. 
Het duurt van 15.00 tot 17.00 uur, waarna wij afsluiten met een drankje en een hapje.

Medewerkers aan ons symposium

Jan Vriend (dagvoorzitter)

Jan Vriend is als verslaggever verbonden aan de weekendbijlagen van het Haarlems Dagblad, het Noord-Hollands Dagblad, het Leidsch Dagblad en de Gooi-en Eemlander. 

Jodi Mak (inleider)

Jodi Mak studeerde Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Studies van Jeugd & Gezin. Zij is sinds 1 januari 2017 werkzaam als Senior Onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam. Hiervoor werkte zij ruim 15 jaar bij het Verwey-Jonker Instituut waar zij uiteenlopend lokaal, nationaal en internationaal onderzoek verrichtte op het gebied van kinder- en jeugdparticipatie, huiselijk geweld en jeugd in armoede.. De afgelopen jaren deed Jodi veel onderzoek voor verschillende gemeenten naar jongeren in armoede. Het in 2013 voor de Kinderombudsman uitgevoerde onderzoek ‘Kinderen in Armoede in Nederland’ is hiervan een voorbeeld alsmede in 2015 de Handreiking hoe jeugdigen in armoede te laten participeren in beleid dat op hen betrekking heeft. Voor het KANS-fonds evalueerde ze 30 interventies binnen het programma ‘opvoeden en opgroeien in armoede’. Ook was ze projectleider van de doorontwikkeling en implementatie van het Leergeldspel voor basisschoolleerlingen.

Judith de Jong (inleider)

Judith de Jong is sinds 2014 wethouder en loco-burgemeester voor de PvdA in Hoorn. Haar portefeuille bevat financiën, sociale zaken en werkgelegenheid, kunst en cultuur, erfgoed en monumenten, archief, Oostereiland en de luwtemaatregelen op het Markermeer. De Jong is bestuursvoorzitter van de gemeenschappelijke regelingen WerkSaam en Westfries Archief, lid van het dagelijks en algemeen bestuur van het CAW (Centraal Afvalverwijderingsberijf Westfriesland) en lid van de stuurgroep Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid. Zij is getrouwd en is moeder van een tweeling van twee jaar.

Gaby van den Biggelaar (inleider)

Gaby van den Biggelaar (1960) is directeur bij de landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (LGN). LGN heeft inmiddels 97 lokale stichtingen met een werkgebied van 253 gemeenten. Zelf was zij gedurende 10 jaren voorzitter van Stichting Leergeld Eindhoven. Als jurist was zij werkzaam in de wetenschap, rechterlijke macht, hoger beroepsonderwijs en lokale politiek. Daarnaast bekleedde zij diverse bestuurs- en adviesfuncties. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht van Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid Nederland.

Docenten en leerlingen van het Tabor, locatie d’Ampte (gastheer)

Leergeld mag kosteloos te gast zijn bij het d’Ampte in Hoorn, waar we ongelooflijk blij mee zijn. Maar de school is niet alleen gastheer. Op vele fronten zijn docenten en leerlingen actief. Zo wordt keihard gewerkt aan een filmproductie door de leerlingen Media en techniek. De ontvangst, de catering en praktische organisatie is in handen van leerlingen Facilitair. Tenslotte  wordt ook het beeld, licht en het geluid door hen verzorgd. Zij zullen gezamenlijk zorgen dat het de gasten nergens aan ontbreekt. Het enthousiasme van de school is hartverwarmend!  

---

10 Jaar Leergeld West-Friesland, hoe het allemaal begon

Polly Weber (mede oprichtster Leergeld West-Friesland)


Aangemoedigd door Leergeld Nederland ging in 2006 een kleine groep vrijwilligers van start om ook in Hoorn een Stichting Leergeld op te richten. De gemeente Hoorn vroeg zich toen af of er wel behoefte aan een dergelijke stichting was. Immers, de gemeente had een ruim Sport- en Cultuur fonds en  voorzieningen voor kinderen van ouders met een krappe beurs.  Het bleek echter geen volledig pakket  en daarnaast blijkt in heel Nederland dat gemeenten met hun voorzieningen de beoogde doelgroepen niet volledig bereiken.

De vereniging Leergeld Nederland begeleidde de oprichting en zorgde voor  de training aan de vrijwilligers, (bestuur, kantoor  en “intermediairs” – de mensen die op huisbezoek gaan-.) Vooral het gedeelte reflecteren over armoede was en is heel waardevol. Via krantenartikelen hadden zich vrijwilligers aangemeld, waaronder iemand die de eerste vijf jaar gefunctioneerd heeft als coördinator, Yvonne Tack. Samen met het bestuur zette zij de organisatie op en heeft op voorbeeldige wijze daar de dagelijkse leiding aan gegeven.

In september 2007 ging Leergeld van start. Dankzij de opbrengst van de veiling van de Eenhoorns ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan van de gemeente Hoorn had Leergeld al meteen een financiële ondergrond.

Samen met de Voedselbank kwamen de eerste gezinnen in beeld. Bijzonder was dat er een grote gêne was om zich aan te melden. Leergeld moest bewijzen dat het zorgvuldig om ging met de privacy van de gezinnen, dus in het begin werd er maar mondjesmaat een beroep op Leergeld gedaan.

Oorspronkelijk begonnen als  Stichting Leergeld Hoorn  en ook wel  Stichting  Leergeld Hoorn en omstreken  (om ook middelbare scholieren buiten Hoorn te kunnen helpen) zijn in 2011 de statuten aangepast en werd het Stichting Leergeld West-Friesland. Vanaf het begin is de kracht van Leergeld de laagdrempeligheid en de snelle afwikkeling van de aanvragen. Tussen een aanvraag en toekenning zit meestal niet veel meer dan vier weken. Uniek is dat Leergeld achter de voordeur komt. Nieuwe gezinnen worden bezocht door de  intermediairs. Zij bespreken de aanvraag, verwijzen zo mogelijk naar gemeentelijke voorzieningen en vertellen over het beleid en de toekenningen van Leergeld waardoor zij soms nog meer kunnen helpen. Daarnaast beoordelen zij het inkomen. Op kantoor worden de aanvragen verwerkt en de toekenningsbrieven geschreven. Er is veel contact met de sportverenigingen, sportkledingwinkels, muziekschool, rijwielhandels en stichting Mycroft voor computers.

De scholen: een verhaal apart. Voor het primair onderwijs betaalt Leergeld de schoolreisjes en de vrijwillige ouderbijdrage. Met het voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te zorgen dat leerlingen met een smalle beurs niet buiten worden gesloten en mee kunnen doen aan excursies en zelfs aan één buitenlandse schoolreis. Sinds twee jaar heeft Leergeld ook een afspraak met het middelbaar beroepsonderwijs en de leerplichtambtenaren. Leergeld geeft een inkomenstoets af, waarna de school de studiekosten betaalt. Dit geldt voor leerlingen van 15 tot 18 jaar.

De rol van Leergeld is gaandeweg gekanteld: In het begin was er uitsluitend sprake van toekenningen. Langzamerhand heeft Leergeld ook een signalerende functie gekregen:. De inkomenstoets voor het MBO is daar een voorbeeld van. Ook in andere situaties geeft Leergeld aan dat een gezin aan de criteria van Leergeld voldoet, waarna kwijtschelding van de kosten volgt.

Van vijf van de zeven West- Friese gemeenten ontvangt Leergeld inmiddels subsidie. Verder worden er sponsoractiviteiten georganiseerd, zoals het kerstgala en het sponsordiner. Ook worden veel bijdragen ontvangen van kerken, bedrijven, particulieren, serviceclubs, scholen en andere organisaties.

Dankzij de inspanningen van een groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers is er in tien jaar veel bereikt. Het gaat goed met Leergeld. Eigenlijk zou dat niet moeten. Maar zolang de kinderen steun nodig hebben om mee te kunnen blijven doen, zal Leergeld er zijn om ze te helpen.

---