Header

Symposium op 26 sept. 2017 in Hoorn

Dit jaar vieren wij ons 10-jarig bestaan met een symposium. In 2016 hebben wij 700 kinderen ondersteund. In West-Friesland zijn echter 4.000 kinderen die in gezinnen met een minimaal inkomen opgroeien en daardoor mogelijk niet mee kunnen op schoolreisje, meedoen aan muziekles, lid worden van een sportclub, op de fiets naar school…. Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen mogen meedoen. Het symposium gaat over de vraag hoe we dat realiseren! Er komen aansprekende inleiders en wij zorgen voor een culturele en muzikale omlijsting. Het zal een doelgerichte en feestelijke bijeenkomst worden. Dinsdag 26 september 2017 in Hoorn, aanvang 15.00 uur. Noteer het a.u.b. vast in uw agenda.

Wijnverkoop Kiwanis voor Leergeld

Kiwanis West-Friesland gaat 50% van de opbrengst van de wijnverkoop 2016/2017 bestemmen voor Leergeld. Allerlei soorten wijnen zijn te bestellen. Bekijk de lijst op www.leergeldwestfriesland.nl en bestel via wijnvoorleergeld@gmail.com. Van elke doos gaat € 10,- naar het goede doel. Zie voor meer informatie: www.kiwanis.nl/club/westfriesland. Het bestuur van Leergeld is Ab Stuurman en de leden van Kiwanis erkentelijk voor de inzet!

Contact met wijkteams en politiek en Klijnsma-gelden

De bestuursleden Ton Vergeer en Burret Olde hebben gesprekken gevoerd met wijk- en gebiedsteams van de gemeenten in West-Friesland. Informatie over de ondersteuning en werkwijze van Leergeld. De samenwerking met maatschappelijk werkers voor Jeugd en gezin en Schuldhulpverlening wordt verbeterd. Ton Vergeer heeft presentaties gegeven aan politieke partijen in West-Friesland met het oog op de verkiezingen in maart 2018. Leergeld vraagt de politieke partijen hun armoedebeleid te verwoorden in hun verkiezingsprogramma op te nemen.

Het vorige kabinet heeft voor 2017 en volgende jaren extra gelden voor armoede-bestrijding onder kinderen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Dit zijn de Klijnsma-gelden. In 2017 ontvangen de 7 West-Friese gemeente in totaal 937.000,-. Deze gelden zijn bestemd om méér kinderen te helpen en om kinderen béter te helpen. Het kabinet gaf aan dat deze gelden in overleg met maatschappelijke organisaties zoals Leergeld besteed moeten worden. Leergeld is momenteel in gesprek met de verantwoordelijke wethouders en beleidsambtenaren van de 7 gemeenten om gezamenlijk te verkennen op welke wijze deze middelen kunnen worden aangewend.

Daarnaast stelt het vorige kabinet 10 miljoen ter beschikking aan Stichting Leergeld Nederland (voor de lokale stichtingen), Jeugdsport- en cultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

.

Hazen-verkoop door Rotary Enkhuizen

Stichting Leergeld West-Friesland ontvangt 5.625,- euro van de Rotary Club Enkhuizen. De Rotary verkocht hiervoor 450 chocolade paashazen voor 12,50 euro per stuk. In totaal heeft de Rotary 500 chocolade hazen gratis van Jamin gekregen om voor het goede doel te verkopen. Vijftig van deze hazen schenkt de Rotary aan kinderen in het asielzoekerscentrum in Alkmaar. Kopers van de paashazen krijgen ook een lot van de Rotary waarmee zij prijzen kunnen winnen tijdens de verloting op het Rotary Golftoernooi op 23 juni. Ook de opbrengsten van het Rotary Golftoernooi komen ten goede aan de Stichting Leergeld West-Friesland.

 

Jaarverslag 2016 beschikbaar

Leergeld heeft in 2016 697 kinderen ondersteund uit 408 gezinnen met een totaalbedrag van ruim € 127.000,- Een stijging van 26,5% t.o.v. 2015. In aantal kinderen uitgedrukt 12% stijging t.o.v. 2015.

In 2016 zijn 1800 aanvragen binnen gekomen en 1406 aanvragen toegekend. Het betreft soms meerdere aanvragen per kind in 2016. Leergeld onderzoekt altijd eerst samen met het gezin of zij in aanmerking komen voor de gemeentelijke voorliggende voorzieningen. Van de 408 gezinnen zit 42% in de bijstand; 27% in de schuldsanering en heeft 16% een uitkering (WAO, WIA, Wajong). Op www.leergeldwestfriesland.nl staat het jaarverslag 2016 binnenkort online.

 

In 2017 weer stijging aantal geholpen kinderen

In het eerste kwartaal van 2017 heeft Leergeld alweer 219 kinderen mogen helpen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van het vorig jaar. In totaal werd dit kwartaal € 28.672 aan onze doelstellingen besteed. Dat is 12% meer dan vorig jaar.

Leergeld streeft er naar om nog méér kinderen te bereiken, die tot onze doelgroep behoren maar ons nog niet weten te vinden. Vooral melden werkenden met een klein loon en kleine zelfstandigen en ZZP’ers zich nog niet. Ook die kinderen willen we graag helpen. Samen met gemeenten hopen we dit jaar ook deze doelgroep te kunnen benaderen.

Inkomenstoets door Leergeld

Er zijn 226 inkomenstoetsen gedaan door Leergeld op verzoek van de scholen in het kader van hun kwijtscheldingsregelingen. Via de leerplichtambtenaar komen bij Leergeld de aanvragen binnen om een inkomenstoets te doen. Leergeld verstrekt bij een positief oordeel een brief, waarmee ouders naar de administratie van de school kunnen gaan. Voor het Horizoncollege is dit in totaal 32 keer gedaan.

 

Fotowerkgroep Hoorn en Fotoclub Image bieden check aan

Tijdens de opening van de expositie van Foto-werkgroep Hoorn en fotoclub Image, Grote Oost 99 te Hoorn ontvingen Martin van der Raad en Burret Olde uit handen van Jan Jacob Jaasma en Henk Beek een mooie cheque van 750,- voor stichting Leergeld. Wethouder Judith de Jong opende de expositie. Het bestuur van Leergeld is hen hiervoor zeer erkentelijk! Ter gelegenheid van 400 jaar Kaap Hoorn maakten de leden van Fotowerkgroep Hoorn en Fotoclub Image ruim 60 foto’s van de festiviteiten in Hoorn. In 2016 exposeerden deze twee fotoclubs in Hoorn 3x hun foto’s in mooie lijsten. Na afloop kochten en verkochten de leden de lijsten en bestemden de opbrengst voor Stichting Leergeld West-Friesland. Alle leden van beide fotoclubs: hartelijk dank! De expositie is bijna de hele week t/m zondag 2 april van 12.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek:

In de periode mei t/m december 2016 is voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek ingezet. 51 reacties kwamen binnen, waarvan 4 kritisch. De telefonische bereikbaarheid tijdens de werkdagen zou verbeterd kunnen worden. Enkele reacties: ‘Dat de liefde waarvoor men het doet, de mooiste reden blijven.’ en ‘Blijf je werk doen hoe u aan het doen bent. U werkt met uw hart voor ons dat zal ik en veel meer uw bedanken. God bless you.’

Leergeld dankt het Oranje Fonds

Stichting Leergeld West-Friesland dankt het Oranje Fonds voor de aanschaf van twee nieuwe laptops voor gebruik op het kantoor van Leergeld. Inmiddels werken 25 vrijwilligers op ons kantoor.

Geslaagde bridge-drive in Het Wapen van Hoorn

Dit hebben wij vast kunnen leggen op onze bridge drive. Er waren 36 deelnemers . Het was met elkaar super gezellig. Er waren heerlijke hapjes. Na afloop was er een loterij met mooie prijzen . De opbrengst voor de Stichting Leergeld bedroeg € 343,-- Al met al was het een geslaagde dag . Namens Stichting Leergeld dank voor uw deelname en dank voor uw donatie.

 

Donatie van MABO-lifting Enkhuizen

Zaterdag 1 april jl. vierde MABO-lifting Enkhuizen het 15 jarig jubileum. Tevens waren de directeur en zijn echtgenote 40 jaar getrouwd en was een nieuwe directeur aangesteld. Dat alles was aanleiding voor een groot feest voor familie, vrienden en zakenrelaties. De familie wilde geen cadeaus, maar graag een donatie voor Leergeld. In de grote collectebus, die voor dat doel aanwezig was, werd het geweldige bedrag van € 4.020,- gedoneerd. Ze werden verrast door het hoge bedrag en alle sympathieke reacties, ontroerend! Leergeld is hier ongelooflijk blij mee! Wij bedanken de MABO-lifting Enkhuizen en alle goede gevers hartelijk. Namens de vele kinderen in West-Friesland die hiermee weer ondersteund worden.

 

Donatie en concert van Ramon van Engelenhoven

Op zondagmiddag 9 april overhandigden Jan Dirk van ’t Riet en Otto Stoelwinder een forse cheque aan stichting Leergeld WF: maar liefst 5000,- . Zij boden deze cheque  namens Van ’t Riet Verzekeringen, Westfriesland Financiële Advies Groep en NH1816 verzekeringen aan tijdens het piano-concert van Ramon van Engelenhoven van de Rotaryclub Medemblik en stichting Bonifaciuskerk. Namens Leergeld ontvingen Petra Laan en Burret Olde de cheque. Ramon van Engelenhoven gaf een adembenemend concert. Hij speelde o.a. Debussy, Chopin en Liszt. Ramon speelde de Sonate in b klein van Liszt weergaloos. Het applaus duurder terecht heel lang. Het bestuur van stichting Leergeld WF is hen allen erkentelijk voor de bijdragen!

Aankondiging actie Rotary Hoorn voor Leergeld

Op 17 mei 2017 om 18.00 uur ontvangt de Rotary Hoorn drie talentvolle voetballers, die in het verleden gesteund zijn door Leergeld. Het gaat om Kevin Tromp, 20 jaar, speler van zaalvoetbalclub Hovo en van Jong –Curacao, Ricky Hansen, speler van Zouaven en van zaalvoetbalclub Hovo onder de 17 jaar en Sontje Hansen, speler van Ajax en Jong Oranje onder 15 jaar. Deze voetballers hebben zelf hun talent ontwikkeld. Wie weet zien we één van hen terug in het topvoetbal. De Rotary-club wil op 17 mei een cheque aan het bestuur van Leergeld aanbieden. De Rotary-club heeft actie gevoerd en een mooi bedrag ingezameld. Peter Kleuters en Burret Olde zijn in overleg over de ontmoeting op 17 mei. Mogelijk vertonen de drie voetballers hun voetbaltalent op het plein bij de schouwburg Het Park te Hoorn.

Inkomensnorm 2017 Leergeld

Leergeld hanteert de volgende inkomensnorm, die is afgeleid van vaste inkomensgrenzen van de gemeente Hoorn. Deze norm is aangepast met een verhoging van de bijstandsuitkeringen per 1 januari 2017 en verhoogd naar de Leergeldnorm van 120%: alleenstaande ouders: € 1.487,- en echtparen: € 1.685,-.