Header

Zomer 2019

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 laat wederom zien dat Leergeld in een grote behoefte voorziet. Er is een flinke toename in het aantal ondersteunde kinderen:

 

Er zijn ruim 900 kinderen geholpen. Daarnaast gebruiken scholen en gemeenten de beoordeling van Leergeld als toetscriterium voor het kwijtschelden van betalingsverplichtingen of het toekennen van bijdragen.

Ook laat het jaarverslag zien dat Leergeld door particulieren, bedrijven, stichtingen  en instanties steeds vaker wordt gezien als zeer geschikt doel voor het doneren van sponsorbijdragen. De financiële situatie van Leergeld is dan ook gezond te noemen.

Het jaarverslag wordt naar alle belanghebbenden toegestuurd, maar is ook te vinden op de website: www.leergeldwestfriesland.nl

Resultaten 1e halfjaar 2019

De trend van 2018 zet zich sterk door in 2019. Het aantal geholpen kinderen is in de eerste helft van 2019 met ruim 13 % gestegen. Het aantal betalingen nam toe met ruim 20 % en het totaal uitgekeerde bedrag steeg met bijna 25%.

Ondersteuning minderjarige studenten aan HBO en universiteit
Steeds vaker horen wij van financiële problemen die ontstaan op het moment dat minderjarigen beginnen aan een studie op een HBO of Universiteit. Weliswaar hebben deze studenten recht op studiefinanciering (in de vorm van een lening), maar tegelijkertijd vervalt voor hun ouders het recht op kinderbijslag en kind gebonden budget (KGB). Voor ouders en kinderen in minimagezinnen betekent het wegvallen van dit budget vaak veel stress: juist nu moeten er veel extra kosten gemaakt worden terwijl het wegvallende budget behoorlijk kan oplopen. Van
€ 1.200 tot  - in het ongunstigste geval - wel € 2.300 per jaar. Een flink bedrag dat ouders voor behoorlijke problemen kan stellen.

Om het vergoeden van schoolkosten voor minderjarige hbo’ers en wo’ers uit minimagezinnen mogelijk te maken, is Leergeld Nederland in 2019 een samenwerking gestart met stichting Dorodarte. 

Ouders kunnen nu bij Leergeld West-Friesland een aanvraag indienen voor de vergoeding van schoolkosten  (zoals collegegeld, boeken, licenties) van minderjarigen die (willen) gaan studeren aan een Hbo-instelling of universiteit. Richtbedrag per aanvraag is circa € 1.000, maar afwijkingen zijn mogelijk.  (www: leergeldwestfriesland.nl  “uw kind aanmelden”)


Zomeractie 2019 voor inwoners Gemeente Medemblik
De gemeente Medemblik stelt speciaal voor kinderen van ouders/verzorgers die weinig te besteden hebben deze zomer een extraatje beschikbaar. Per kind kunnen ouders/verzorgers eenvoudig vier gratis zwembadkaartjes aanvragen.
Voor wie?
De zomeractie is bedoeld voor kinderen van ouders/verzorgers die weinig te besteden hebben (netto-inkomen max. 120% van de bijstandsnorm of lopende schuldregeling). Overige voorwaarden:
● Het kind is onder de 18 jaar;
● Het kind woont (en staat ingeschreven) in de gemeente Medemblik.
Hoe werkt het?
Via www.medemblik.nl/zomeractie kan men eenvoudig een aanvraag voor de Zomeractie indienen. Het aanvraagformulier kan tot en met 7 juli 2019 digitaal invuld worden. De zwembadkaartjes worden zo veel mogelijk voor 15 juli 2019 verzonden.
Komt men er online niet uit? De formulierenbrigade kan  helpen. Zij zijn op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in gebouw Noord van het gemeentehuis (Dick Ketlaan 21, Wognum).
Vragen?
Neem contact op via zomeractie@medemblik.nl of bel naar 0229-85000

Kinderkledingbank Stede Broec e.o. en kledingwinkel Suks of Suks
Deze stichting levert een bijdrage aan de armoedebestrijding in de gemeente Stede Broec en de omliggende dorpen. Zo verzorgen zij nieuw ondergoed, tandenborstel en tandpasta, schooltas en beker voor de 1e schooldag en een verjaardagscadeautje. Maar de stichting organiseert ook regelmatig een leuke middag zoals  het Sinterklaas- en Kerstfeest voor kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) in financiële moeilijkheden zitten. Tevens leveren zij ook noodpakketten voor gezinnen in noodsituaties bij scheiding, of als het gezin om wat voor reden dan ook, op of onder het vrij te laten bedrag leeft. Aanmelden: Gezinnen kunnen zich aanmelden als cliënt via een bewindvoerder, maatschappelijk werker en andere erkende financiële beheerders. Ook Leergeld West-Friesland  kan voor haar gezinnen een doorverwijzing verzorgen. Voor informatie: www.kinderkledingbankstedebroec.nl  en www.suksofsuks.nl

Hulp bij een laag inkomen

De ondersteuning van kinderen door Leergeld is aanvullend aan regelingen die gemeenten hanteren. Gemeenten hebben zelf allerlei regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Voor Hoorn is daarover informatie te vinden op de website www.hoorn.nl/laaginkomen.


Gratis kermismuntjes voor kermis Hoorn voor kinderen tot 18 jaar die in Hoorn wonen

Van zaterdag 10 augustus tot en met maandag 19 augustus 2019 is het kermis in Hoorn. Dit belooft weer veel spektakel en plezier voor iedereen. Gemeente Hoorn wil dat alle kinderen uit de gemeente Hoorn kunnen genieten van de kermis. Ook kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben. Daarom kunnen kinderen tot 18 jaar uit de gemeente Hoorn gratis 5 kermismuntjes per kind krijgen. Zo kunnen ook zij net als ieder ander kind naar de Hoornse kermis.
Dit is een actie van de gemeente Hoorn. Daarom kunnen alleen kinderen die in de gemeente Hoorn wonen gratis kermismuntjes krijgen.
Hoe krijg ik de kermismuntjes?

De kermismuntjes ontvangen is gemakkelijk en gaat in 3 stappen:

1.          Ga naar: www.hoorn.nl/kermisactie. Als u geen computer of internet thuis heeft, dan kunt u bij
                het wijkcentrum of de bibliotheek op internet. U kunt ons bellen als het niet lukt.

2.          U vult op de website vóór 19 juli 2019 uw gegevens in.

3.          De gemeente Hoorn stuurt uiterlijk in de eerste  week van augustus de kermismuntjes naar uw huisadres. Dan ontvangt u ook verdere informatie over de attracties die met deze actie meedoen. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 0229 – 25 22 00. Zie voor meer informatie over de kermis de website: www.kermis-hoorn.nl

Gratis Stijldansen voor Leergeld-kinderen
Dansschool Verbiest  biedt  Leergeld-kinderen  gratis cursussen aan in zowel Ballroom als Latin.

Het zijn 15 lessen + Diplomadansen met een feestje. Helemaal gratis.

Dansen 8 - 12 jaar

- Vrijdag 15.30 - 16.30, eerste les op vrijdag 27 september 2019

Dansen 12 - 18 jaar

- Maandag 18.00 - 19.30, eerste les op maandag 23 september 2019

- Donderdag 19.00 - 20.30, eerste les op do 26 september 2019

Op 01-02-2020 is Diplomadansen en feestje als afsluiting.

En op zo 08 september a.s. is een open huis, daar zijn workshops en alle leraren en kan men aan workshops meedoen en sfeer proeven als men dat wil.

U kunt via Leergeld een aanvraag doen als uw kind hiervoor in aanmerking wil komen.

 

Afscheid

In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van de volgende vrijwilligers/medewerkers van de stichting Leergeld Westfriesland: Josee Louise en Eliza Lesscher, Monique Vertelman, Marie Therese Hobbelink en Burret Olde. Zij worden van harte bedankt voor hun bijdrage en we wensen hen alle goeds voor de verdere toekomst.

Het vertrek van een aantal vrijwilligers is gelukkig opgevangen door de komst van enkele nieuwe mensen. We kunnen echter nog wel vrijwilligers gebruiken die verstand hebben van ICT. Met name voor het onderhoud aan de website, facebook-account en het twitteraccount kunnen we wel iemand erbij hebben. Belangstellenden kunnen zich melden bij info@leergeldwestfriesland.nl.