Header

Winter 2020

Missie van Leergeld

Leergeld ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Met schoolactiviteiten, sport, spel en cultuur. Want alle kinderen moeten meedoen. Nu meedoen is straks meetellen!

Kerstmis 2020

Footer

Sinds corona is er weinig meer normaal. Het ziet ernaar uit dat ook de feestdagen in december op zijn allerkarigst moeten worden gevierd.

Leergeld West-Friesland hoopt dat u ondanks alles toch mooie feestdagen zult hebben met uw dierbaren.

Laten we hoop putten uit de ongelooflijk snelle ontwikkeling van de vaccins, waarmee we in 2021 dit virus uit onze samenleving kunnen bannen.

Blijf gezond!

Tip 1

Inwoners van de gemeente Hoorn met een laag inkomen en hoge zorgkosten kunnen compensatie aanvragen. Zie hiervoor de site van de gemeente.

Tip 2

Gemeente Medemblik heeft een decemberactie. Inwoners die minder dan 120% van de bijstandsnorm als inkomen hebben, kunnen voor hun kinderen tot en met 17 jaar een extraatje aanvragen. Dat bestaat uit een VVV-bon en 2 cadeautjes. Aanvragen via de site van de gemeente. Lukt dat niet? De formulierenbrigade kan helpen: formulierenbrigademedemblik@gmail.com

Computersysteem

Leergeld gebruikt voor de administratie van alle aanvragen het Landelijke computersysteem Lisy. Zoals elk computerprogramma moet ook Lisy af en toe worden vernieuwd. Dat staat te gebeuren in de tweede helft van december. Dat betekent voor onze vrijwilligers heel veel werk. Om de boel draaiende te houden tijdens de omzetting en om met het vernieuwde programma te leren werken.

Dat vergt veel zorgvuldigheid. Want niet alleen moet het proces van aanvragen perfect blijven lopen, ook de privacy mag op geen enkele manier in het geding komen. Omdat ons oude systeem vanaf begin december op slot moet, kunnen nieuwe aanvragen mogelijk enige vertraging in de afhandeling oplopen.

Voor iedereen die hiermee te maken heeft: Succes en sterkte!

Zoals zoveel ging ook het jaarlijkse sponsordiner van Leergeld niet door. Dat is natuurlijk heel spijtig voor de (vaste) deelnemers die een hele mooie avond mislopen, maar ook voor Leergeld West-Friesland dat de opbrengst heel goed kan gebruiken. We hopen dat onze sponsoren evenzogoed aan ons denken.

Al langer zijn we gestopt met een jaarlijks Kerstgala. Voornamelijk omdat het voordeel voor Leergeld niet meer in verhouding stond met de hoeveelheid werk.

Toch willen we graag iets organiseren, zowel ten behoeve van de gezinnen die we ondersteunen, als de mensen die Leergeld een goed hart toedragen. Het zal moeten wachten tot na corona, maar we denken er alvast over na. Ideeën zijn welkom!

Bijdragen

We mochten weer mooie bedragen in ontvangst nemen van Rotary Medemblik, Rotary Radboud Medemblik en PCI Matteüs uit Zwaag. Ondoenlijk om alle donoren op deze plek te bedanken, maar alle gevers heel hartelijk bedankt! Uw bijdrage wordt goed besteed.

Zwemmen of verzuipen

Kunnen zwemmen is een noodzakelijke vaardigheid in ons waterrijke landje. Wanneer mensen niet zelf de kosten voor zwemles van hun kinderen kunnen betalen, kunnen ze aankloppen bij de gemeente. Elke gemeente heeft zijn eigen beleid op dit gebied. En dat is niet voor elke inwoner duidelijk. Af en toe kennen zelfs de eigen ambtenaren het gemeentelijke beleid niet. Dan is het voor de burger heel lastig om te achterhalen hoe het zit.

Soms zit er een maximum per jaar aan de bijdrage. Is dat op, dan stoppen de lessen. Of een kind moet de zwemles volgen in het gemeentelijke buitenbad. Wanneer dat sluit in de herfst, stoppen de lessen. Of de zwemles is inbegrepen in het “kindpakket”. Wanneer er andere te bestrijden kosten zijn schiet de zwemles erbij in.

De ervaring leert dat kinderen tussen de 1 ½ en 2 jaar nodig hebben om voldoende zwemvaardig te worden. Maar dan moeten ze wel elke week een uur zwemles hebben. Als dat een half jaar stopt omdat de gemeentelijke bijdrage op is helpt dat niet om vlot het zwemmen onder de knie te krijgen.

Leergeld springt bij wanneer gezinnen bij ons aankloppen met dit verhaal. Maar het zou toch normaal moeten zijn dat de inspanningen van de gemeenten om kinderen te leren zwemmen ook afdoende zijn om een zwemdiploma te halen.

Contact met Leergeld West-Friesland

T: 0229 - 706800 (maandag, dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur).

E: info@leergeldwestfriesland.nl