Word vriend

Stichting Leergeld is een onafhankelijke stichting. Leergeld is dan ook volledig afhankelijk van bijdragen van het bedrijfsleven, serviceclubs, plaatselijke overheden, kerken en particulieren.

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meedoen, heeft Leergeld uw hulp nodig!

Vriend van Leergeld worden

U kunt vriend van Leergeld worden! We nodigen u uit om een bedrag van minimaal 25 euro per jaar te doneren. Hiervoor ontvangt u onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor speciale activiteiten en verdient u onze waardering.

Meldt u aan via deze pagina.

ANBI-gegevens

Sinds 10 juni 2008 is de Stichting in het bezit van de verklaring van de Belastingdienst dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is (de zgn. ANBI verklaring). Ons beloningsbeleid is als volgt: de stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden, medewerkers op kantoor en intermediairs zijn allen vrijwilligers. Voor zover ten behoeve van de stichting reiskosten worden gemaakt worden deze  vergoed, zoals de reiskosten voor het brengen van eenmalige huisbezoeken door onze intermediairs.

Aftrekbaar

Een periodieke gift is geheel aftrekbaar. Informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/anbi. Klik giften aan. Klik periodieke giften aan. Klik periodieke giften vanaf 2014  aan. Kies het gewenste formulier.  Het benodigde RSIN nummer is 818331161.  Het programma voor het opzoeken van een ANBI stichting is www.belastingdienst.nl/anbi. Klik daarna op programma ANBI opzoeken en tik in Leergeld West-Friesland en als vestigingsplaats Zwaag.

Uw bijdrage stellen wij bijzonder op prijs.

Leergeld hoopt ook op u te mogen rekenen!

Deel deze pagina: