Bestuurslid Polly Weber ontvangt erepenning

Bestuurslid Polly Weber werd op 23 mei jl. onderscheiden met erepenning van de stad Hoorn. Wethouder Judith de Jong deelde de mooie onderscheiding uit en benadrukte dat de gemeente Hoorn blij is met onze stichting.
Polly bekijkt haar kado, beeld van Conny Ammerlaanoorkonde en beeld

Voorzitter Martin van der Raad sprak terecht lovende woorden over de tien jaar inzet van Polly. Zij was bij de oprichting in 2006 bij eerste generatie bestuursleden. O.a. in de functie als secretaris. Ze blijft gelukkig bij de stichting actief. Op de foto hieronder bewondert Polly Weber het beeld van Conny Ammerwaal, aangeboden door Martin van der Raad. Namens bestuur en vrijwilligers bood Burret Olde een halsketting aan. Terecht staat in het Noord-Hollands dagblad dat Polly ‘bewogen,bevlogen en betrokken’ is voor de goede zaak.
artikel in NHD

Oudere berichten: 1000e gezin ondersteund!

Ons registratiesysteem geeft aan dat Stichting Leergeld West- Friesland sinds 2007 1000 gezinnen heeft geholpen. Sommige gezinnen zijn al jaren bij de stichting bekend, anderen hebben kortdurend van onze steun gebruik gemaakt. Per gezin zijn er soms meerdere kinderen die steun nodig hebben. Alleen al de laatste 3 jaar heeft Leergeld op deze manier 1.880 kinderen kunnen helpen en aan dit doel ruim € 340.000,- uitgegeven.

Op een bijeenkomst met onze vrijwilligers die bij de gezinnen op bezoek gaan hebben wij dit gevierd met deze taart.

1000 gezinnen

Leergeld heeft inmiddels vijf gemeenten als bondgenoot. Veel sportverenigingen en sportscholen verlenen korting aan onze kinderen. Met de scholen voor het Voortgezet Onderwijs hebben wij kwijtscheldingsafspraken gemaakt. Stichting Leergeld besteedt 92% van haar budget aan de kinderen. Zo zorgen wij ervoor dat het geld dat wij ontvangen zo goed mogelijk besteed wordt.

Deze website is mede mogelijk gemaakt door:

abovo

Deel deze pagina: