Wat kan aangevraagd worden?

Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld stichting een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp.

Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.

Cultuur: Op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles, balletles of danslessen, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.

Welzijn: Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden.  Ook verstrekt Leergeld een goede 2e hands fiets en een gebruikte goed gereviseerde computer of laptop met actuele software.

Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting. Afhankelijk van de financiële situatie van Leergeld West-Friesland wordt de specifieke vergoeding vastgesteld.

Klik dan op de knop Hulp voor uw kind? aan de bovenkant van deze pagina en voer vervolgens de gevraagde gegevens in.

Deel deze pagina:

Deel deze pagina: