Dit is leergeldLeergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

De stichting is opgericht op 27 april 2006 onder de naam: Stichting Leergeld Hoorn en omstreken. De Stichting is operationeel sinds 1 september 2007 na een grondige voorbereiding. Per 1 november 2011 is de naam gewijzigd in Stichting Leergeld West-Friesland. Het fiscaalnr is 818331161. Onze stichting is aangesloten bij de vereniging Leergeld Nederland.

Deel deze pagina: