Wat doen we?

Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan sporten, krijgen muziekles of hebben schoolspullen nodig. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Wie helpen we?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Wat voor hulp kan aangevraagd worden?

Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden:

  • Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat bepaalde zaken aan hun kinderen voorbij gaan. We helpen ook in de duurste periode voor ouders, als kinderen de overstap maken naar de middelbare school. Vaak kunnen we helpen bij de aanschaf van schoolspullen, zoals een tas, agenda, kaftpapier of gymkleding, of een tweedehands fiets om mee naar school te kunnen. Gewoon omdat een kind daar recht op heeft.
  • Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken de lokale Leergeld stichtingen nauw samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. Sportkleding en sportattributen horen er daarom ook bij. Ouders kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt.
  • Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor uw kind, of aan een cursus schilderen of toneelspelen. Wil uw kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten meedoen.
  • Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur vallen maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoort bij sommige Leergeld stichtingen tot de mogelijkheden.

Geen vergoeding meer voor schoolkosten.

Op 1 augustus is de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage ingegaan.
In de nieuwe wet staat dat de school niemand meer mag uitsluiten van activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma. De kern van deze verandering is dat alle kinderen mee moeten kunnen doen met de door de school georganiseerde activiteiten, ook wanneer het gezin de eigen bijdrage niet kan betalen.
Dit betreft onder andere activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans-, muziekles op school en zaken als bijles en examentraining.
Dit betekent dat Leergeld deze activiteiten niet langer zal betalen. Met de invoering van deze wet is ons doel bereikt: “Alle kinderen mogen meedoen”.

U ontvangt van Leergeld een verklaring dat uw gezin voldoet aan de criteria van Leergeld West- Friesland. Hiermee kunt u naar de administratie van de school gaan.

Aanvragen voor een fiets, thuiscomputer, sport of cultuur kunt u blijven indienen.

 

Deel deze pagina: