Organisatie

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 94 lokale Leergeld stichtingen actief. Zij werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/ voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag. De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in ‘s-Hertogenbosch een klein landelijk bureau.

Bestuur

De bestuursleden van stichting Leergeld Westfriesland zijn:

Voorzitter Martin van der Raad
Secretaris Ria Wever
Penningmeester Kees C. Rijntjes
Leden Algemeen Bestuur Nel Michgelsen en Burret Olde
Coördinator Henk Koorn
Kantoormedewerkers Petra Laan, Polly Weber, Bernadette Gerretsen,
Petra van Leeuwen, Jacqueline van ’t Riet, Hermine Scheijde, Gerda Spelt,
Joke Korrel, Margreet Schuurman, Josee-Louise Lesscher,
Bert Mastelink en Karel van der Scheer
Onze ‘very important persons’ zijn de intermediairs, die op huisbezoek gaan! We zijn erg blij met deze 20 personen, wier namen niet vermeld worden.

 

Comite van Aanbeveling

Stichting Leergeld West-Friesland wordt gesteund door de volgende leden van het comité van aanbeveling:

Samir Bashara, wethouder Gemeente Hoorn
Rudolf Kooiman, Predikant in de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag
Marinus Zoutendijk, directeur/eigenaar Abovo Media
Kees van Bergeijk bestuurder/algemeen directeur Martinuscollege Stedebroec
Marjolijn Dölle Algemeen Directeur WerkSaam
Willem Kluft, Voorzitter voetbalvereniging “Always Forward”

Deel deze pagina: