Organisatie

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 111 lokale Leergeld stichtingen actief in 74% van de gemeenten. Zij werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/ voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag. De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in ‘s-Hertogenbosch een klein landelijk bureau.

BESTUUR:

 

Voorzitter

Martin van der Raad

Secretaris

Ria Wever

Penningmeester

Hans Sanders

Leden

Fred Beemsterboer,  Henk Koorn

Coördinator

Joyce Vlietstra / Henk Koorn

PR en Sponsoring

Fred Beemsterboer, Fred Schneiders, Hans Sanders, Nic Kaldenbach, Angelique de Wit, Ilse de Vries, Arjan Poland en Paul Mulders

Kantoormedewerkers Petra Laan, Polly Weber, Anja van Guldener, Ryan Smit, Paula Koorn-van Asselen, Gerda van der Lee-Kappelhof, Elly Oldersom, Kitty Broers, Susanne Cappenberg-Metelerkamp, Jacqueline van ’t Riet, Hermine Scheijde, Margreet Schuurman, Miek ten Asbroek, Monique Ravensbergen, Anja Huisman, Angeline Thomas, Paul Breitschat, Ryan Smit, Bert Masteling en Karel van der Scheer

Onze ‘very important persons’ zijn de intermediairs, die op huisbezoek gaan! We zijn erg blij met deze personen, wier namen niet vermeld worden.

Comité van aanbeveling:
Stichting Leergeld West-Friesland wordt gesteund door de volgende leden:

Robert Vinkenborg, Raadslid te Hoorn
René Assendelft, Wethouder te Hoorn
Rudolf Kooiman, Predikant in de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag
Kees van Bergeijk, bestuurder/algemeen directeur Martinuscollege Stede Broec
Marjolijn Dölle,  Algemeen Directeur WerkSaam
Willem Kluft, Voorzitter voetbalvereniging “Always Forward”

Deel deze pagina: