Stichting Leergeld West-Friesland heeft sinds 2007 1000 gezinnen geholpen.

Ons registratiesysteem geeft aan dat Stichting Leergeld West- Friesland sinds 2007 1000 gezinLeergeld heeft inmiddels vijf gemeenten als bondgenoot. Veel sportverenigingen en sportscholen verlenen korting aan onze kinderen. Met de scholen voor het Voortgezet Onderwijs hebben wij kwijtscheldingsafspraken gemaakt. Stichting Leergeld besteedt 92% van haar budget aan de kinderen. Zo zorgen wij ervoor dat het geld dat wij ontvangen zo goed mogelijk besteed wordt. nen heeft geholpen. Sommige gezinnen zijn al jaren bij de stichting bekend, anderen hebben kortdurend van onze steun gebruik gemaakt. Per gezin zijn er soms meerdere kinderen die steun nodig hebben. Alleen al de laatste 3 jaar heeft Leergeld op deze manier 1.880 kinderen kunnen helpen en aan dit doel ruim € 340.000,- uitgegeven.
Op een bijeenkomst met onze vrijwilligers die bij de gezinnen op bezoek gaan hebben wij dit gevierd met deze taart.

1000 gezinnen

Leergeld heeft inmiddels vijf gemeenten als bondgenoot. Veel sportverenigingen en sportscholen verlenen korting aan onze kinderen. Met de scholen voor het Voortgezet Onderwijs hebben wij kwijtscheldingsafspraken gemaakt. Stichting Leergeld besteedt 92% van haar budget aan de kinderen. Zo zorgen wij ervoor dat het geld dat wij ontvangen zo goed mogelijk besteed wordt.

Deel deze pagina: