Sponsor diner Leergeld

U kunt zich aanmelden door € 100,00 over te maken op rekening nummer
NL06ABNA 0500234205 t.n.v. Bernadette Gerretsen-Grimberg onder vermelding van:
diner Stichting Leergeld West-Friesland.

Deel deze pagina: