Publicatie ‘Leergeld doet ertoe’

Met trots presenteren wij vanuit Leergeld vandaag het rapport ‘Leergeld doet ertoe’ , de eindrapportage van het onderzoek naar de waardering van onze Leergeld aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds.

Zoals afgelopen vrijdag al aangekondigd op onze website en in het artikel van Trouw laat deze publicatie zien hoe onze Leergeld aanpak van aanvullende waarde is op de aanpak van gemeenten en andere instanties, waarbij het niet alleen gaat om wat Leergeld doet voor de kinderen en hun ouders, maar ook om hoe Leergeld dat doet. De menselijke benadering van Leergeld blijkt regelmatig in schril contrast te staan met hoe gezinnen door andere instanties, zoals de gemeente of het UWV zijn behandeld. Het huisbezoek wordt daarbij sterk gewaardeerd, vanwege de laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke benadering van intermediairs. Zie het rapport op publicatie-leergeld-doet-ertoe

Het betreft een kwalitatief onderzoek, waarin de ervaring en beleving van ouders centraal staat, waarin de Leergeld aanpak is bekeken vanuit drie perspectieven:

1. Ervaren waarden door ouders
2. Welk verschil maakt Leergeld?
3. Leergeld in breder perspectief

Het rapport ‘Leergeld doet ertoe‘ laat per perspectief de volgende conclusies zien:
Ervaren waarden door ouders
De persoonlijke aanpak van Leergeld zorgt ervoor dat naast de bereikte kinderen, ook hun ouders een zetje in de rug krijgen. Zij ervaren dat ze:

• te vertrouwen zijn
• gezien en gehoord worden
• onvoorwaardelijk, respectvol en zonder oordeel geholpen geworden
• er niet alleen voor staan
• veilig zijn met het gezin, een vangnet hebben.

Welk verschil maakt Leergeld?
De Leergeld aanpak draagt op drie punten bij aan het verbeteren van de gezinssituatie:

• participatie van kinderen
• doorbreken vicieuze cirkel
• beginpunt positief ontwikkeltraject

Leergeld in breder perspectief
Naast het verschil dat de Leergeld aanpak maakt voor kinderen en hun ouders, maakt de Leergeld aanpak ook in breder perspectief een verschil. Het gaat dan om:

• maatschappelijk rendement: de Leergeld aanpak draagt regelmatig bij aan de beleidsdoelstellingen van gemeenten en andere instanties en kan op die manier tot kostenbesparing leiden
• betrokkenheid: de Leergeld aanpak leidt tot een meer betrokken lokale samenleving, waarin mensen voor elkaar klaar staan en elkaar verder helpen
• legitimiteit: Leergeld draagt direct en indirect bij aan wettelijke doelen, zoals de Participatiewet, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Cliëntondersteuning en de Rechten van het Kind

Deel deze pagina: