Meer kinderen ondersteund in 2014 door alle 78 stichtingen Leergeld samen

De vereniging Leergeld Nederland is trots op de resultaten van alle 78 lokale stichtingen. In 2013 waren dat er 72 lokale stichtingen. Belangrijkste gegevens van 2014
– Aantal geholpen kinderen: 68.619 (2013: 47.142)
– Totaal alle baten: € 14,5 mlj (2013: 10,0 mlj)
– Baten eigen fondsenwerving: € 3,1 mlj (2013: € 2,1 mlj)
– Subsidie van overheden: € 10,1 mlj (2013: € 6,5 mlj), 70% resp 65% van totale baten
– Totaal besteed aan Meedoen: € 11,2 mlj (2013: € 7,4 mlj)
– Gemiddeld besteed per kind: € 163 (2013: € 157)
Binnen de sectoren onderwijs, sport, cultuur en welzijn worden de bestedingen als volgt verdeeld:
– Onderwijs 40 %
– Sport 36 %
– Cultuur 4 %
– Welzijn 20 %
Hiermee zijn sport/cultuur heel licht afgenomen ten gunste van onderwijs/welzijn. Deze cijfers van 2014 tonen een sterk stijgende lijn ten opzichte van 2013. Bij stichting Leergeld West-Friesland liggen de percentages anders. Zie elders op deze website ons jaarverslag 2014. Nu, augustus 2015, kan stichting Leergeld West-Friesland melden dat t/m 15 augustus 2015 6% meer kinderen ondersteund zijn in vergelijking met de periode januari – augustus 2014.

Deel deze pagina: