Kind ZZP’er financieel de klos in klas

HOORN – Steeds meer kinderen van ZZP’ers kloppen bij de Stichting Leergeld West-Friesland aan voor financiële hulp in het voortgezet onderwijs.
Door Coen van de Luytgaarden.

Dit zegt Polly Weber van Leergeld. ’Leergeld’ richt zich in beginsel op hulp aan sociale minima met kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Maar nu raakt ook de middenklasse in de problemen en de zelfstandige zonder personeel, de ZZP’er.

Onder water.

,,Exacte cijfers kan ik niet geven, maar we zien een forse toename. We komen schrijnende gevallen tegen van bijvoorbeeld middenstanders die failliet gaan. Ze kunnen de hypotheek niet meer betalen en het huis komt onder water te staan. Ze belanden in de schuldsanering, maar de gemeente kan niets voor ze betekenen, omdat ze bruto nog te veel inkomsten hebben. Ondertussen stapelen de rekeningen zich op en schoolkosten voor het gezin gaan gewoon door. Ouders willen kinderen in deze gevallen toch ontzien, want er rust een groot taboe op.’’ 

Leergeld biedt hulp in natura of via rechtstreekse vergoedingen. Zo krijgen kinderen toch de kans mee te doen aan schoolreisjes of excursies die passen in het onderwijsprogramma. Ook biedt Leergeld de helpende hand bij de contributie van sportclubs of de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets. De stichting stevent af op het tienjarig bestaan en heeft inmiddels duizend gezinnen bereikt. In die tijd is een kwijtscheldingsregeling overeengekomen met middelbare scholen in de regio. Ook voor steun bij andere activiteiten, zoals lidmaatschap van een vereniging, zijn regelingen getroffen. Alles in discretie, zegt Polly Weber. ,,Want niemand klopt voor zijn lol aan bij ons.’’

Deel deze pagina: