Het diner van zaterdag 6 november is uitgesteld

Diner Leergeld afgelast:

Nieuwe datum: 9 april 2022.

Het organiserend comité gaat ervan uit dat zij die zich hebben ingeschreven akkoord zijn met de verplaatsing. Mocht iemand wegens omstandigheden de inschrijving willen intrekken, mail dan naar communicatie@leergeldwestfriesland.nl. Uw betaling wordt dan teruggestort.

Diner leergeld door ziekenhuis afgelast ; wordt nu 9 april

  • Hoorn vanwege de oplopende corona besmettingen heeft het Dijklander Ziekenhuis besloten het sponsordiner ten bate van de stichting Leergeld West Friesland , dat op 6 november in het personeels restaurant zou worden gehouden, af te gelasten. Dat laat pr-man Fred Beemsterboer van de stichting Leergeld weten. “ We vinden dat buitengewoon spijtig en heel jammer van al onze inspanningen tot nu toe “ , stelt hij . Het stichtingsbestuur was er al bang voor : “ Het ziekenhuis kan het niet maken gastheer te zijn van een relatief grootschalig evenement wanneer de besmettingscijfers te hoog zijn .”
    Er hadden zich meer dan 70 mensen aangemeld voor het diner , waaraan ook een veiling ‘tussen de gangen door ‘ was verbonden . Het sponsordiner is een van de manieren , waarop de stichting Leergeld West-Friesland zelf fondsen kan werven  voor haar missie : het ondersteunen van kinderen in de schoolleeftijd die opgroeien in een gezin met beperkte middelen .
  • Eric Molenaar
Deel deze pagina: