Galadiner Stichting leergeld West-Friesland

VOORAANKONDIGING

Sponsordiner Leergeld!

Op maandag 5 november 2018 vieren wij het zesde sponsordiner van Leergeld in

Het Wapen van Hoorn op het Kleine Oost 39 te Hoorn.

Chef kok Hans Kuin gaat u een culinair hoogstaand diner voorzetten ten behoeve van kinderen in West- Friesland die een steuntje in de rug nodig hebben.

Ieder kind heeft recht om kind te zijn en mee te kunnen doen!!

Helpt u ons mee om nog meer kinderen te ondersteunen met een sportcontributie, zwem- of muziekles, deelname aan buitenschoolse activiteiten, een computer of een fiets?

Dit kan door op deze avond te genieten van een volledig verzorgd diner

Voor in totaal slechts € 100,00 p.p

Steun ons en u bent van harte welkom op 5 november 2018

Wij reserveren graag voor familie, vrienden of relaties een tafel voor 8 personen

Met vriendelijke groet,

Chef kok Hans Kuin 

Bernadette Gerretsen en Polly Weber

van Stichting Leergeld 

Maandag 5 november 2018

U kunt zich aanmelden door € 100 maal het aantal personen over te maken op

rekeningno.NL06 ABNA 05 00 23 42 05

t.n.v. B. Gerretsen- Grimberg onder vermelding van: diner Stichting Leergeld West- Friesland

Deel deze pagina: