Missie

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is:Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

“Met 107 Leergeld stichtingen die samen actief waren in 74% van de Nederlandse gemeenten, hebben in 2019 maar liefst 126.838 kinderen uit minimagezinnen ondersteuning gekregen. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van 2018”.

 

 

Deel deze pagina: