Kinderen die ondersteund zijn: Vrijwillige ouderbijdrage en sportactiviteiten

8 sept 2017

Eline van 12 jaar en Rick van 9 jaar zitten nog op de basisschool. Moeder heeft ook nog een baby. De activiteitenbijdrage van de school is niet betaald. Er ligt een betalingsherinnering.
Rick zit op karate, maar er is al enige tijd een betalingsachterstand. Zijn pak is te klein en voor het behalen van de volgende band moet examengeld worden betaald. Eline kampt met overgewicht, maar vindt het moeilijk om een passende sport te kiezen. Het 1-oudergezin zit in een schuldhulpverleningtraject via Plangroep.

De aanvraag voor de zgn. vrijwillige ouder-bijdrage van de school van € 25 p.p. en de sportactiviteiten voor beide kinderen worden bij Leergeld aangevraagd en gehonoreerd. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen. )

 

Deel deze pagina: