Kinderen die ondersteund zijn: Judo

1 sept 2017

Een 2-oudergezin met drie kinderen moet rondkomen van € 95 per week. Zowel het salaris van de man als de uitkering van de vrouw gaan rechtstreeks naar de Kredietbank. Ze komen niet in aanmerking voor de voorliggende voorzieningen vanwege de hoogte van hun gezamenlijke inkomen.
Remko van 6 jaar wordt van het gewone basisonderwijs in de buurt overgeplaatst naar het Speciaal Onderwijs elders in Hoorn. Hij verliest daardoor het contact met veel van zijn vriendjes. Vroeger zat hij op drumles, maar dat is gestopt door geldgebrek. Aangezien Remko nog geen ervaring heeft met judo wordt eerst een kennismakingscursus voorgesteld en betaald door Leergeld.

Vanwege zijn enthousiasme voor judo vergoedt Leergeld eveneens een vervolgabonnement voor maximaal een jaar voor een totaalbedrag van € 280. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen. )

 

Deel deze pagina: