Jaarverslag 2021 en resultaten vorige jaren

Stichting Leergeld West-Friesland Jaarverslag 2021

 

De jaarverslagen van de voorgaande jaren vindt u hier

In dit document vindt u onder ‘toelichting op de staat van baten en lasten 2012’ ook de cijfers van 2011.

ANBI
Formulier Publicatieplicht ANBI 2020

Hieronder het meerjarig overzicht van de resultaten over de periode 2013-2020.

Meerjaarlijks overzicht resultaten St. Leergeld West-Friesland 2013-2020

Wij bedanken onze sponsoren: bedrijven, particulieren, fondsen, kerken en gemeenten voor hun bijdrage!

ik wil donateur worden

De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Verslaggeving.

Deel deze pagina: