Effectiviteit

Leergeld werkt!

Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:

Onze hulp is laagdrempelig, persoonlijk en snel: na een telefoontje met een lokale Leergeld stichting bezoekt een intermediair het gezin en bekijken we samen uw financiele situatie en wat Leergeld voor u kan betekenen. Waar gemeenten doorgaans ingewikkelde, wettelijk voor geschreven trajecten moeten doorlopen voor de behandeling van een hulpaanvraag kunnen onze intermediairs met eigen ogen uw situatie beoordelen en die hulp bieden waar behoefte aan is.

Leergeld vormt een brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen: de intermediair bekijkt eerst samen met u of er bestaande voorzieningen zijn van de lokale gemeente of andere instanties waar uw gezin gebruik van kan maken; we verwijzen u vervolgens door naar de betreffende instanties en helpen, indien nodig, met het invullen van de daarvoor benodigde formulieren.

Leergeld is een laatste materieel vangnet: wanneer gemeenten of andere instanties geen of geen toereikende voorzieningen kunnen bieden, kan Leergeld zelf hulp bieden via de vergoeding van kosten zoals een lidmaatschap van een voetbalvereniging of een paar voetbalschoenen.

Leergeld beschikt over een sterk lokaal netwerk: omdat we lokaal georganiseerd zijn, kennen onze intermediairs hun omgeving goed. Ze kennen de plaatselijke fietsenmaker, de basisschooldirecteur en het bestuur van de voetbalclub. Deze netwerken zijn de levensaders van onze organisatie. Ze stellen ons in staat om structureel met deze organisaties samen te werken en zo met beperkte middelen grote daden te verrichten. Met deze aanpak creëren we ook nieuwe netwerken. Kinderen maken nieuwe vriendjes bij de sportclub en hun trotse ouders ontmoeten andere trotse ouders bij het aanmoedigen langs de zijlijn. Onze netwerken groeien iedere dag! Met nieuwe intermediairs, gezinnen, docenten, winkeliers, trainers en sponsoren.

Leergeld heeft een signaalfunctie richting de overheid: zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau beschikt Leergeld over korte lijnen met de overheid, waardoor zij de overheid kan voorzien van informatie uit de praktijk, om zo het overheidsbeleid te verbeteren.

Leergeld heeft ook een maatschappelijke impact

Het werk van Leergeld heeft niet alleen een direct effect op de kinderen die weer mee kunnen doen, maar levert ook een toegevoegde maatschappelijke waarde (impact). Een social return on investment (SROI) onderzoek, uitgevoerd door Scholten & Franssen in 2007/2008, wees uit dat iedere Euro, geïnvesteerd in Leergeld, de maatschappij tussen de 2 en 8 Euro oplevert. Dit uit zich met name in kostenbesparingen voor overheidsinstanties en in de aanvullende werking die Leergeld heeft op het overheidsbeleid: Leergeld zorgt voor een betere benutting en beter bereik van de bestaande voorzieningen en instellingen. Als u het volledige onderzoeksrapport wilt lezen, klik dan hier.

Deel deze pagina: