Alle activiteiten kinderen

18 aug 2017

Kinderen die ondersteund zijn: Fiets
Patricia en Janet wonen samen met hun moeder. Janet van 10 jaar is een erg druk meisje. Voor de opvoedingsondersteuning krijgt moeder hulp en gaat Janet drie per week naar speciale buitenschoolse opvang. Patricia zit op het voortgezet onderwijs. Alleen moeder heeft een fiets, die ze vanwege gezondheidsproblemen hard nodig heeft om zich te verplaatsen. Deze moet ze vaak missen als Patricia er mee naar school gaat. Leergeld honoreert het verzoek om voor beide dochters een fiets te vergoeden.
Totale kosten € 225. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen)

24 aug 2017

Kinderen die ondersteund zijn: Fitness
Suzy van 13 jaar zit in de eerste klas van het VMBO. Zij woont met haar moeder en broertjes pas een jaar in Hoorn, heeft weinig sociale contacten en hangt vooral thuis op de bank. Een sportactiviteit met meiden zou zij geweldig vinden.
De financiële situatie van het gezin rechtvaardigt een bijdrage vanuit de voorliggende voorzieningen van de gemeente, maar is in eerste instantie afgewezen. Bovendien is de vergoeding ontoereikend.
Leergeld staat garant voor de betaling van een jaar fitness van ca. € 200. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen.)

1 sept 2017

Kinderen die ondersteund zijn: Judo.
Een 2-oudergezin met drie kinderen moet rondkomen van € 95 per week. Zowel het salaris van de man als de uitkering van de vrouw gaan rechtstreeks naar de Kredietbank. Ze komen niet in aanmerking voor de voorliggende voorzieningen vanwege de hoogte van hun gezamenlijke inkomen.
Remko van 6 jaar wordt van het gewone basisonderwijs in de buurt overgeplaatst naar het Speciaal Onderwijs elders in Hoorn. Hij verliest daardoor het contact met veel van zijn vriendjes. Vroeger zat hij op drumles, maar dat is gestopt door geldgebrek. Aangezien Remko nog geen ervaring heeft met judo wordt eerst een kennismakingscursus voorgesteld en betaald door Leergeld.
Vanwege zijn enthousiasme voor judo vergoedt Leergeld eveneens een vervolgabonnement voor maximaal een jaar voor een totaalbedrag van € 280. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen.)

8 sept 2017

Kinderen die ondersteund zijn: Vrijwillige ouderbijdrage en sportactiviteiten
Eline van 12 jaar en Rick van 9 jaar zitten nog op de basisschool. Moeder heeft ook nog een baby. De activiteitenbijdrage van de school is niet betaald. Er ligt een betalingsherinnering.
Rick zit op karate, maar er is al enige tijd een betalingsachterstand. Zijn pak is te klein en voor het behalen van de volgende band moet examengeld worden betaald. Eline kampt met overgewicht, maar vindt het moeilijk om een passende sport te kiezen. Het 1-oudergezin zit in een schuldhulpverleningtraject via Plangroep.
De aanvraag voor de zgn. vrijwillige ouder-bijdrage van de school van € 25 p.p. en de sportactiviteiten voor beide kinderen worden bij Leergeld aangevraagd en gehonoreerd. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen).

15 sept 2017

Kinderen die ondersteund zijn: Werkweek in het buitenland
Sohel is 16 jaar en zit in de derde klas van het VMBO. Dit jaar bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de werkweek in het buitenland. Tot zijn grote teleurstelling kan zijn moeder de deelnemersbijdrage niet betalen.
De financiële situatie van de moeder is zo dat ze net buiten de voorwaarden van de voorliggende voorzieningen van de gemeente valt, maar binnen de norm van Leergeld.
De aanvraag wordt gehonoreerd voor de kosten van de werkweek van € 140. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen)

22 sept 2017
Kinderen die ondersteund zijn: Tennis
Een buitenlands gezin met 4 meisjes in de basisschoolleeftijd en 1 jongen van 1,5 jaar vragen een sportactiviteit aan. I.k.v. Jeugdsportpas hebben de oudste twee kennis kunnen maken met tennis. Bovendien is de tennisbaan 5 minuten lopen van hun huis en zijn klasgenootjes en vriendinnen lid van de vereniging.
Leergeld honoreert het lidmaatschaap en de tennislessen voor een heel seizoen voor de drie oudste dochters van 7,9 en 11 jaar. Plus de kosten van een tennisracket en tennisschoenen. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland.(Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen.)

8 sept 2017
Kinderen die ondersteund zijn: Vrijwillige ouderbijdrage en sportactiviteiten
Eline van 12 jaar en Rick van 9 jaar zitten nog op de basisschool. Moeder heeft ook nog een baby. De activiteitenbijdrage van de school is niet betaald. Er ligt een betalingsherinnering.
Rick zit op karate, maar er is al enige tijd een betalingsachterstand. Zijn pak is te klein en voor het behalen van de volgende band moet examengeld worden betaald. Eline kampt met overgewicht, maar vindt het moeilijk om een passende sport te kiezen. Het 1-oudergezin zit in een schuldhulpverleningtraject via Plangroep.
De aanvraag voor de zgn. vrijwillige ouder-bijdrage van de school van € 25 p.p. en de sportactiviteiten voor beide kinderen worden bij Leergeld aangevraagd en gehonoreerd. Ook uw kind kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Leergeld West-Friesland. (Uiteraard zijn deze namen niet de echte namen).

Deel deze pagina: