Header

Nieuwsbrief Leergeld West–Friesland

Voorjaar 2020

Winter

Het was, in ieder geval tot nu toe, een winter van niets. Geen ijs, geen sneeuw en temperaturen op recordhoogte. Toch zal ik weer blij zijn als de donkere maanden voorbij zijn en we het voorjaar ingaan. Als het niet wil vriezen, dan maar dooien. Liefst een graadje of 18. Dat maakt het leven weer een stuk aangenamer.

Kerstpakket

Maar, ondanks dat we de lente tegemoet gaan, toch nog even een winteronderwerp:

Bij sommige bedrijven kunnen medewerkers ervoor kiezen om in plaats van een kerstpakket het bedrag te besteden aan een goed doel. Laat nou Leergeld een heel goed doel zijn! Hierbij willen we bedrijven oproepen om de keuze Kerstpakket of Leergeld aan hun medewerkers voor te leggen. En aan medewerkers vragen we om binnen hun bedrijf deze optie ter sprake te brengen.

Tuurlijk, veel mensen worden erg blij van hun kerstpakket. Niks mis mee. Maar zeg nou eerlijk: heb je de inhoud echt nodig? En al die beetjes bij elkaar vormen een bedrag waar heel veel kinderen erg blij van worden!

Geholpen kinderen in 2019

Vorig jaar zijn 971 kinderen door Leergeld West – Friesland ondersteund. Dat is een stijging van bijna 5 % ten opzichte van 2018. Het aantal betalingen bedroeg 2388 (+8 ½ %). Per kind gemiddeld dus bijna 2 ½ “ondersteuningen”.

Het totaal bestede bedrag is bijna 213.000 euro (+ 15%). Dat is gemiddeld 219 euro per kind. Daarvoor ontving Leergeld ruim 140.000 euro subsidie van de gemeenten. Dat betekent dus dat we ruim 70.000 euro binnen moeten krijgen door donaties. In 2019 is dat dankzij vele donoren goed gelukt. We hopen ook in 2020 op uw steun te mogen rekenen.

Hieronder staat de verdeling van de ondersteuning naar rubriek:

Geld

Leergeld geeft geen geld. We ondersteunen kinderen door de rekening te betalen van diensten of spullen die nodig zijn. Als de spullen in een winkel moeten worden aangeschaft, krijgt het gezin van ons een brief waarin staat dat we de aanvraag hebben goedgekeurd en dat de rekening naar Leergeld gestuurd mag worden. Met veel bedrijven hebben we een regeling dat Leergeld korting krijgt op de factuur. Ook met sportverenigingen hebben we vaak afspraken over korting op de contributie.

Maar het begint altijd met een aanvraag van het gezin bij Leergeld.

Dat kan via de website: www.leergeldwestfriesland.nl                                                              

of via mail: info@leergeldwestfriesland.nl

of per brief: Postbus 2067, 1620EB Hoorn. Telefonisch contact kan via: 0229-706800

 

Armoede op school

Leergeld ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar. De schoolleeftijd dus. Deze periode is ongelooflijk belangrijk voor een kind in de ontwikkeling tot volwassene die voorbereid is om het leven aan te kunnen. Om kansen te hebben op de arbeidsmarkt, om te snappen wat er in de wereld om je heen en verder weg gebeurt, om te kunnen lezen en interpreteren wat brieven en formulieren betekenen, om volwassen om te kunnen gaan met tegenstrijdige belangen en conflicten, om verstandig om te kunnen gaan met geld. Kortom, om te kunnen functioneren als volwaardig lid van de samenleving.

Armoede is een grote bedreiging voor die ontwikkeling. Kinderen die opgroeien in armoede hebben vaak een negatief beeld van de maatschappij. Krijgen niet altijd de goede voorbeelden, zijn achterdochtig, opstandig soms, hebben achterstand met taal en rekenen, leven en eten ongezonder, hebben vaker een negatief zelfbeeld. Zij staan op school aan de zijlijn en dreigen in de maatschappij aan de onderkant te belanden.

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn zich bewust van die dreiging en hebben met betrokkenen uit het veld (waaronder Leergeld Nederland) een Handreiking voor PO en VO opgesteld: Omgaan met armoede op Scholen.

Deze publicatie doet wat de naam al zegt: het geeft scholen en individuele leerkrachten een scala aan handvatten om armoede bespreekbaar te maken, op te sporen en aan te pakken. Leergeld juicht van harte toe dat armoedebestrijding, juist bij gezinnen met schoolgaande kinderen, de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wij roepen alle scholen en leerkrachten op om hiermee aan de gang te gaan.

Ambassadeurs

Leergeld heeft veel fans. Dat blijkt wel uit de vele donaties die we vanuit allerlei hoeken krijgen. Toch horen we nog te vaak dat mensen niet weten wat Leergeld is en wat Leergeld doet. Leergeld wil geworteld zijn in alle geledingen van West – Friesland. Daarom gaan we op zoek naar ambassadeurs.

In onze ogen zijn ambassadeurs mensen die iets betekenen in de niche die ze bezetten. Dat kan het bedrijfsleven zijn, maar ook sportverenigingen, zorginstellingen, bestuur en scholen. Deze mensen hebben per definitie een groot netwerk en kunnen eenvoudig hun achterban bereiken en motiveren.

We gaan deze mensen niet vragen om te collecteren voor Leergeld. Wat we willen is dat ze Leergeld min of meer actief promoten door informatie door te spelen, ons uit te nodigen voor bijeenkomsten om ons verhaal te doen en dergelijke. Een jaarlijkse bijdrage is een optie, maar het gaat vooral om het benutten van het netwerk.

Wat krijgt een ambassadeur daarvoor terug? Ten eerste wordt zijn of haar naam verbonden aan een fantastische stichting. Hij/zij wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van Leergeld. En soms zal de ambassadeur om zijn mening gevraagd worden.

Hij/zij zal uitgenodigd worden voor het jaarlijkse sponsordiner en we denken aan het organiseren van een jaarlijkse barbecue. Prima gelegenheden om te netwerken.

Dus bent u of kent u iemand die binnen uw werkgebied enig gezag heeft en veel mensen kent, dan horen we dat graag. Het mailadres staat elders in deze nieuwsbrief. We snappen dat mensen zich niet aanmelden op basis van dit stukje, maar als we namen horen kunnen we in gesprek. Van het een komt soms het ander. Uiteraard gaan we ook zelf actief op zoek naar geschikte mensen. Dus als we u benaderen mag u zich gerust gevleid voelen.