Header

 

 

Aantal geholpen kinderen en bestedingen per gemeente in 2017 (tussen haakjes de cijfers 2016)

Gemeente      Aantal gezinnen     Aantal kinderen     Aantal betalingen     Bedrag bestedingen

Drechterland         28 (22)                   45 (41)                  86 (72)                  8.617 (6.210)

Enkhuizen             27 (20)                   41 (30)                  74 (47)                  7.343 (5.332)

Hoorn                  352 (282)               602 (485)           1.375 (1.040)         106.072 (91.419)

Koggenland           13 (10)                   22 (14)                  27 (20)                  4.062 (2.019)

Medemblik             31 (33)                   50 (52)                  76 (88)                  9.320 (8.578)

Opmeer                    5 (4)                      7 (6)                     11 (9)                       632 (784)

Stede Broec           40 (36)                  61 (67)                 115 (130)              11.242 (12.431)

Totaal                   496 (407)              828 (697)            1.764 (1.406)         147.288 (126.773

Stijging  %               21,8%                   19,1%                    25,5%                        16,2%

 

Gemiddelde uitgave per kind € 178

 

Opnieuw een record aantal kinderen ondersteund.

Het afgelopen jaar heeft Leergeld in totaal 828 kinderen ondersteund. In 2016 stond de teller op 695. In totaal is € 147.287 aan onze doelstelling uitgegeven. Dat was in 2016 € 126.773. 
Er zijn 1.764 betalingen verricht. 25% meer dan in 2016.


Specificatie betalingen:
Schoolreizen / schoolkamp:               494
Ouderbijdrage/schoolkosten:             544
Contributie sport en sportkleding:      353
Lesgeld muziek e.d.:                            48
Fietsen:                                              202
Computers:                                          36
Diversen:                                             87


 

 

180 deelnemers aan pubquiz van Ronde Tafel voor stichting Leergeld.

De pubquiz van Ronde Tafel Drechterland ten bate van Leergeld vond plaats op zaterdag 17 februari in het kantinegebouw van FC Medemblik. In totaal hebben we 30 teams van 6 personen. Dus 180 personen hebben zich ingeschreven. De organisatie heeft zelf een aantal teams op een wachtlijst moeten plaatsen. Bestuursleden van stichting Leergeld WF worden tijdens de pubquiz geinterviewd. We zijn de leden van de Ronde Tafel erkentelijk voor deze nu al succesvolle activiteit!

Kerken Hoorn, Zwaag, Blokker en Wognum e.o. steunen Leergeld.

De leden van de Protestantse kerkgemeenschap in Hoorn, Zwaag en Blokker sparen in de vastentijd tot Pasen voor stichting Leergeld. Burret Olde, bestuurslid van Leergeld, mocht op 18 februari een presentatie houden in de kerkdiensten te Zwaag en Hoorn.  Elke zondag, zes weken lang, doen kerkleden een bijdrage in de vastenpot. Dat is geld dat zij besparen door iets niet te kopen of niet te eten. Dit is een moderne variant op de vastentraditie. Na afloop vroeg een van de leden naar het bankrekening nummer van Leergeld. Hij wilde gelijk een donatie doen.  Waarvoor dank!

De Protestantse kerkgemeenschap in Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel voert heel 2018 acties voor Leergeld:

dinsdag 27 maart 18.00 in de kerkzaal van Wognum: sobere maaltijd,

dinsdag 8 mei wandelen vanuit de kerk Wognum om 19.00 uur,

zondag 26 augustus fietsen 11.30 uur vanuit Wognum,

woensdag 12 september wandelen vanuit Benningbroek 19.00 uur,

woensdag 3 oktober filmavond in Wognum.

De opbrengst hiervan is voor Leergeld. Belangstellenden kunnen meedoen aan deze leuke activiteiten in Wognum e.o.: geef je op bij alex.kooi@kpnmail.nl. De diaconie van Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel zegt bij voorbaat € 1500,- toe. Geweldig, wat een mooi gebaar! Zie ook http://www.protgemwognumbsn.nl/default.aspx?lIntEntityId=139242 en ook http://www.pknhoornzwaagblokker.nl/diaconie/

De bewoners van Westerhaven en de vrijwilligers van de oecumenische kerkelijke vieringen aldaar gaan de komende twee jaar voor Leergeld collecteren. Roelie Klaver is coördinator van deze vieringen. Rudolf Kooiman, lid van het comité van aanbeveling van Leergeld, gaat daar regelmatig voor in deze kerkelijke vieringen. Hartelijk dank alvast!

Nieuwjaarsduik voor stichting Leergeld West-Friesland.

Semwerkt! schenkt Leergeld 1000,- .

 

Het bedrijf Semwerkt van Sun Walenkamp stuurde een nieuwjaarsgroet over stichting Leergeld naar al zijn relaties en doneerde 1000,- . Op 15 januari vond de overhandiging van de cheque plaats. In Nederland zijn er op dit moment zijn 421.000 kinderen die uit gezinnen komen met lage inkomens. Wij willen ons inzetten voor deze kwetsbare groep en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij. Om die reden dragen wij komend jaar ons steentje bij. Dit doen we door 1000,-  te schenken aan Stichting Leergeld namens alle medewerkers, Sun Walenkamp. Het bestuur van stichting Leergeld West-Friesland dankt Semwerkt! voor deze verrassing in het nieuwe jaar.