Header

Record aantal kinderen in 2016 ondersteund

Het afgelopen jaar heeft Leergeld in totaal 695 kinderen ondersteund. Een nieuw record. In 2015 waren dat er nog 620. We zijn ongelooflijk blij dat we weer zoveel kinderen hebben kunnen bereiken met onze voorzieningen. In totaal heeft Leergeld bijna € 127.000,- aan onze doelstellingen uitgeven. Dat is ruim 25% meer dan in 2015. Dankzij vele goede gevers en subsidies van gemeenten zijn we in staat geweest deze stijging op te vangen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Binnenkort verschijnt het jaarverslag 2016. U kunt het dan op www.leergeldwestfriesland.nl vinden.

Koop wijn van Kiwanis voor Leergeld

Kiwanis West-Friesland gaat 50% van de opbrengst van de wijnverkoop 2016/2017 bestemmen voor de Stichting Leergeld Westfriesland.  Wie wil ook een doos wijn kopen?    Bekijk de lijst hieronder en stuur uw bestelling naar wijnvoorleergeld@gmail.com Van elke doos gaat € 10 naar stichting Leergeld WF. U kunt kiezen uit 

Rode wijnen: een rode Bouchard Aîné & Fils – Rouge de France, Monte Sierra rood Chili, een Finca La Carrasca Rood, een biologische rode Sangiovese Marche I.G.T., een PuntaNegra Shiraz, een bio Merlot delle Venezie I.G.T. van Perlage uit Veneto, Italië, een Luccarelli Rosso 2012, een Rhône A.C. La Bastide St. Vincent Guy Daniel, een VeramonteReserva, een Pico Maccario Monferrato Cantamerli – rosso

Rosé: een Finca La Carrasca Rosé

Witte wijneneen Puente del Andes Chardonnay-Torrontés, een Grűner Veltliner Classicvan Steinschadeneen Finca La Carrasca, een Monte Sierra uit Chili, een Sancerre – Domaine des trois Noyers 2010 – Roger Reverdy Cadet

Er zijn ook combinaties mogelijk en wijnkistjes te koop. Kijk voor meer info op www.kiwanis.nl/club/westfriesland

200 bezoekers op sfeervol kerstgala

Veel talentvolle musici, dansers, jongeren met ander talent en een musicerende papegaai zorgden voor een hartverwarmende middag, zo vlak voor kerst. Burgemeester Jan van Nieuwenburg (Hoorn) sprak namens de Westfriese gemeenten zijn waardering uit voor de vrijwilligers en het werk van stichting Leergeld. Wethouder Elly Deutekom-Muntjewerff (Opmeer) bevestigde dat van haar kant. Presentator Jan Vriend interviewde de jongeren op het podium op zijn bekende relaxte manier. O.l.v. Ciska Ruitenberg hadden de jongeren in de afgelopen tijd geoefend. Wouter Hakhoff van muziekschool Gerard Boedijn sloot het kerstgala muziekgala af en liet het publiek spontaan mee doen. De opbrengst van dit kerstgala ligt rond € 4200,-, incl. de opbrengst van de loterij. Dat is een mooi bedrag. Daar kan stichting Leergeld ongveer 20 à 25 kinderen een jaar lang van laten sporten of musiceren. Minstens zo belangrijk is het gevoel dat veel mensen stichting Leergeld WF steunen. Elk kind in West-Friesland verdient mogelijkheden om zich te ontplooien. Dank daarvoor! Dank ook aan stadsschouwbrug Het Park en hoofdsponsors Leba metaalverwerking, Pop Vriend Seeds en Abovo Media en de andere sponsoren.
Bekijk op www.leergeldwestfriesland.nl/ de foto's van Dime Spijkerman. Bestel de foto's naar uw keuze bij dimedynamite@planet.nl. Vermeld het nummer van de foto in je mail. Kosten per foto 4,95 of bij groot formaat meer.

€ 936.000,- beschikbaar voor West-Friesland

Het Kabinet stelt voor 2017 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderen in armoedegezinnen. De  7 gemeenten in West-Friesland ontvangen ruim  € 950.000,-. De afspraak tussen het Rijk en de gemeenten (via de VNG) is dat gemeenten zoveel mogelijk in natura verstrekken, zich inspannen om de doelgroep beter te bereiken, de samenwerking met maatschappelijke organisaties verbeteren en rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten. De afspraken worden tweejaarlijks geëvalueerd.

Door het Rijk zijn 5 organisaties nadrukkelijk gepositioneerd als maatschappelijke organisaties waarmee gemeenten kunnen samenwerken om de gestelde doelen te bereiken. Naast Stichting Leergeld zijn dat Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds (per 1 januari gefuseerd), Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. 

Leergeld heeft medio januari de verantwoordelijke wethouders en beleidsambtenaren voorgesteld gezamenlijk te verkennen hoe meer kinderen bereikt kunnen worden en hoe zij beter geholpen kunnen worden. Het is uitdagend om samen te werken aan deze gezamenlijke opdracht: Kansen voor álle kinderen. Leergeld West-Friesland kijkt er naar uit!

Oproep aan politieke partijen:

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zijn inmiddels gestart. Leergeld heeft medio januari via een brief en een pamflet alle 54 partijen gevraagd om specifiek aandacht te besteden in hun programma aan de kinderen uit minimagezinnen in onze gemeenten. Al in 2016 heeft Leergeldook presentaties gehouden aan verschillende partijen en daarmee gaan we ook in 2017 door. Onze oproep luidt: Biedt kansen voor álle kinderen, want nu meedoen betekent later meetellen!

Presentatie Leergeld voor wijk/gebiedsteams

Het afgelopen jaar heeft Leergeld bijna alle wijk-/ zorg- en gebiedsteams in de regio mogen vertellen over ons werk. De medewerkers van deze teams komen met vele gezinnen en kinderen in contact en kunnen nu ook Leergeld voor het voetlicht brengen als dat nodig is. Ook kan Leergeld de wijkteams consulteren, indien bij huisbezoeken vragen van ouders naar voren komen of dat sprake is van ernstige situaties waarbij mogelijk hulp gewenst is (uiteraard in samenspraak met ouders). Op deze wijze kunnen publieke en private organisaties elkaar versterken.

In dat verband heeft Leergeld in november 2016 ook een presentatie gehouden voor de cliëntenraad van WerkSaam. Als regionale uitvoerder van onder meer de bijstandswet kan WerkSaam een belangrijke rol vervullen bij het verwijzen naar de voorzieningen van Leergeld (nadat de eigen voorzieningen van gemeenten zijn uitgeput of niet van toepassing zijn). Ook hier geldt dat publiek- /private samenwerking leidt tot het bereiken van meer gezinnen, die onze hulp nodig hebben.

 

Kzing’s muzikale bijdrage. Geef uw kind op voor muziekles!

Op de winter-Kzing-along op 17 dec. 2016 werd Stichting Leergeld WF in de schijnwerpers gezet. De collecte bracht € 151,-  op.  Het is geweldig om te zien hoe de kinderen op het podium zingen. Bekijk hier een filmverslag van het optreden.

Club Kzing begint met betaalbare muzieklessen in groepjes van acht kinderen, op de zaterdagmorgen. De lessen zullen algemeen muzikaal vormend van karakter zijn. We gaan keyboards, melodica’s, ritme-instrumenten en mogelijk nog andere instrumenten gebruiken om samen van alles te leren over muziek maken. Het is voor de deelnemers niet noodzakelijk een instrument thuis te hebben. Ellis Castenmiller geeft al meer dan 33 jaar privé muziekles en zal deze muzieklessen geven. Naast deze activiteit geeft zij ook privé muzieklessen. Kijk voor informatie op www.club.kzing.nl

Sponsordiner in d‘Oude Veiling was succes

 Het was in november 2016 weer geslaagd: de diverse exquise gerechten van top-kok Mark de Korte smaakten prima en de muziek van Happy Monday zorgde voor een prima omlijsting. De netto-opbrengst bedraagt € 3225,– . Het bestuur dankt Mark de Korte, het team van d‘Oude Veiling, de muzikanten en Polly Weber en Bernadette Gerretsen voor de organisatie.